Przejdź do treści
img

Campus France, BGF stypendia na pobyt badawczy

Ambasada Francji w Polsce rozpoczęła przyjmowanie wniosków na programy stypendialne pozwalające na realizację krótkiego pobytu badawczego we Francji. Stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji.

*Kto ?

Naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.


*Kiedy?

Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 01/01/2021 a 31/12/2021


*Wysokość stypendium:

1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji


*Termin składania wniosków:

23/10/2020 o godz. 12.00

Więcej informacji znajduje się na stronie www.