Przejdź do treści
img

Granty Interwencyjne – nowy program NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w ramach nowego programu, którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej o charakterze badawczym podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Termin składania wniosków: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu, nie później niż do 31/12/2020.

Projekty mogą trwać od 3 do 12 miesięcy.

Maksymalne dofinansowanie NAWA dla projektu to 500 000 zł.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

  • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
  • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
  • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
  • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA.