Przejdź do treści

Kolejny wniosek PŁ w projekcie MNiSW „Akredytacje zagraniczne” zakwalifikowany do finansowania

Politechnika Łódzka uzyskała finansowanie kolejnego wniosku w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oznacza to, że uczelnia rozpocznie kolejny proces akredytacyjny. Wydział Chemiczny podejmie starania o akredytację EUR-ACE® Master Label na kierunku Technologia chemiczna. Wcześniej Wydział uzyskał dla tego kierunku międzynarodowy certyfikat EUR-ACE® Bachelor Label.

Łączna liczba wniosków zatwierdzonych do finansowania od początku realizacji projektu wynosi 187, z czego 22 to wnioski PŁ, co czyni ją najbardziej aktywną uczelnią w tym projekcie MNiSW. 11 procesów akredytacyjnych zostało już zakończonych – wszystkie z pozytywnym wynikiem.

Więcej informacji o projekcie MNiSW

fundusze