Przejdź do treści

Politechnika Łódzka w rankingu CWTS Leiden 2020

8 lipca opublikowano wyniki najnowszej edycji rankingu CWTS Leiden. Klasyfikacja opiera się na złożonym zestawie wskaźników bibliometrycznych skoncentrowanych w 4 precyzyjnie zdefiniowanych obszarach: wpływ naukowy (scientific impact), współpraca (collaboration), publikacje w otwartym dostępie (open access publishing) oraz udział kobiet w osiągnięciach badawczych uczelni (gender diversity).

W ramach rankingu nie powstaje tabela najlepszych uczelni na świecie w oparciu o łączne wyniki. To od użytkownika zależy wybór wskaźnika, którego chce użyć do swojej klasyfikacji. Wielość wskaźników wykorzystywanych przez autorów rankingu daje możliwość oceny uniwersytetów z uwzględnieniem wielu kryteriów. W edycji 2020 sklasyfikowano 1 176 uniwersytetów z 65 krajów, w tym 31 polskich uczelni. Klasyfikacja PŁ w poszczególnych kategoriach wygląda następująco: scientific impact - 727 miejsce na świecie (10 m-ce w Polsce), collaboration - 884 miejsce na świecie (13 m-ce w Polsce), open access publishing - 884 miejsce na świecie (13 m-ce w Polsce), gender diversity - 774 miejsce na świecie (15  m-ce w Polsce). W ramach każdego z tych obszarów można tworzyć na stronie rankingu kolejny klasyfikacje, wybierając np. dziedzinę nauki lub przedział czasowy.

Więcej informacji: https://leidenmadtrics.nl/articles/the-cwts-leiden-ranking-2020