Główna nawigacja

Treść

Centrum Współpracy Polska-Wschód CWPW

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 113
90-539 Łódź

Daria Bobovkina
Telefon: +48 42 638 38 78
daria.bobovkina@p.lodz.pl
 

Zadania CWPW

  • rozwój współpracy, a także poszukiwanie nowych kontaktów z uniwersytetami Białorusi, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Chin, Japonii itd.,
  • organizacja imprez kulturalnych i naukowych we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Azji,
  • opracowywanie programów podwójnego dyplomu,
  • zwiększenie atrakcyjności Politechniki Łódzkiej wśród studentów zagranicznych oraz uczelni zagranicznych wśród studentów PŁ,
  • wsparcie informacyjne dla studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia do PŁ oraz polskich studentów wyjeżdżających na studia za granicę,
  • wyszukiwanie i uaktualnianie informacji na temat stypendiów i grantów dla studentów obu stron,
  • wyszukiwanie i uaktualnianie informacji na temat możliwych obszarów wspólnych badań naukowych,
  • organizacja wymiany dydaktycznej, akademickiej, administracyjnej itp..
Zmieniono
25-11-2019 - 09:15