Treść

RUR World University Rankings

Round University Ranking (RUR) jest opracowywany przez niezależną agencję rankingową RUR z Moskwy we współpracy z Clarivate Analytics. W zestawieniu uwzględnia się 20 kryteriów zgrupowanych w 4 kategorie: kształcenie, badania, umiędzynarodowienie oraz stabilność finansowa. Ranking powstał w 2013, ale pierwsze zestawienie dotyczy roku 2010. 

Politechnika Łódzka została po raz pierwszy sklasyfikowana w rankingu RUR World University Rankings w 2020 roku. Listę rankingową, po raz czwarty z rzędu, otwiera Harvard University. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze 4 inne uczelnie amerykańskie, 4 uczelnie brytyjskie oraz ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology).

W rankingu sklasyfikowano ponad 800 uczelni z 70 krajów, w tym 6 polskich szkół wyższych. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński wypadły najlepiej i zajęły miejsca 389 i 392. Pozostałe polskie uczelnie sklasyfikowano w przedziale 500 – 700. PŁ wypadła najlepiej w kategorii kształcenie. 

Więcej informacji:

https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2020

29 czerwca opublikowano wyniki rankingu dziedzinowego RUR Subject Rankings 2020. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana w 2 spośród 6 obszarów dziedzinowych - Natural Sciences i Technical Sciences.  

W rankingu Natural Sciences uwzględniono w sumie 711 uniwersytetów, w tym 6 polskich uczelni. Najlepiej wypadł Uniwersytet Warszawski (246 miejsce) i Uniwersytet Jagielloński (314 miejsce). Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 601 pozycji wyprzedzając Uniwersytet Łódzki (605 miejsce) i Politechnikę Gdańską (621 miejsce).  Miejsca na podium w tym obszarze przypadły uczelniom amerykańskim: Stanford University, Princeton University, California Institute of Technology.

Więcej informacji: https://roundranking.com/ranking/subject-rankings.html#world-natural-2020

W rankingu Technical Sciences sklasyfikowano 757 uczelni, w tym 4 uczelnie z Polski – Uniwersytet Warszawski (197 miejsce),  Politechnikę Warszawską (396 miejsce), Politechnikę Łódzką (525 miejsce) i Politechnikę Gdańską (533 miejsce). Pierwsze i trzecie miejsca na podium przypadły uczelniom brytyjskim: University of Oxford i University of Cambridge, na miejscu drugim uplasował się California Institute of Technology.  

Więcej informacji: https://roundranking.com/ranking/subject-rankings.html#world-technical-2020

Zmieniono
02-07-2020 - 15:04