Treść

RUR World University Rankings

Round University Ranking (RUR) jest opracowywany przez niezależną agencję rankingową RUR z Moskwy we współpracy z Clarivate Analytics. W zestawieniu uwzględnia się 20 kryteriów zgrupowanych w 4 kategorie: kształcenie, badania, umiędzynarodowienie oraz stabilność finansowa. Ranking powstał w 2013, ale pierwsze zestawienie dotyczy roku 2010. 

Politechnika Łódzka została po raz pierwszy sklasyfikowana w rankingu RUR World University Rankings w 2020 roku. Listę rankingową, po raz czwarty z rzędu, otwiera Harvard University. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze 4 inne uczelnie amerykańskie, 4 uczelnie brytyjskie oraz ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology).

W rankingu sklasyfikowano ponad 800 uczelni z 70 krajów, w tym 6 polskich szkół wyższych. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński wypadły najlepiej i zajęły miejsca 389 i 392. Pozostałe polskie uczelnie sklasyfikowano w przedziale 500 – 700. PŁ wypadła najlepiej w kategorii kształcenie. 

Opublikowano także wyniki rankingów dziedzinowych RUR Subject Rankings 2020. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana w 4 spośród 6 obszarów dziedzinowych - Natural Sciences (601 miejsce), Technical Sciences (525 miejsce), Life Sciences (569 miejsce) i Social Sciences (598 miejsce).  

Więcej informacji

Zmieniono
12-04-2021 - 10:02