Harmonogram (https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow/mobilnosc-w-ramach-studiow/erasmus-w-krajach-partnerskich-poza-ue/harmonogram)

Treść

Politechnika Łódzka dysponuje każdego roku kilkoma stypendiami na semestralne studia w konkretnych uczelniach w Krajach Partnerskich (patrz: lista umów z krajami partnerskimi).

W ramach projektu KA131 realizowanego w latach 2021-2023 rekrutacja odbywa się w naborze ciągłym do wyczerpania środków na współpracę z krajami partnerskimi z Programem. W przypadku dużej ilości kandydatów decydująca będzie pełna średnia.

Osoba do kontaktu: mgr Karolina Adamiak, tel. +48 42 638 38 66

Zmieniono
15-04-2024 - 11:08

Source URL: https://cwm.p.lodz.pl/mobilnosc-studentow/mobilnosc-w-ramach-studiow/erasmus-w-krajach-partnerskich-poza-ue/harmonogram

List of links present in page