Treść

Politechnika Łódzka dysponuje każdego roku kilkoma stypendiami na semestralne studia w konkretnych uczelniach w Krajach Partnerskich (patrz: lista umów z krajami partnerskimi).

W ramach projektu realizowanego w latach 2020-2022 lista miejsc dla studentów PŁ znana będzie w październiku 2021.

Kwalifikacja studentów do udziału w mobilności prowadzona jest każdego roku w okresie wiosennym (maj - czerwiec) na semestr zimowy oraz jesiennym (październik – listopad) na semestr letni.

Osoba do kontaktu: mgr Aleksandra Szmurlik, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
29-04-2021 - 12:42