Treść

Politechnika Łódzka dysponuje każdego roku kilkoma stypendiami na semestralne studia w konkretnych uczelniach w Krajach Partnerskich (patrz: lista umów z krajami partnerskimi).

W ramach projektu KA131 realizowanego w latach 2021-2023 rekrutacja odbywa się w naborze ciągłym do wyczerpania środków na współpracę z krajami partnerskimi z Programem. W przypadku dużej ilości kandydatów decydująca będzie pełna średnia.

Osoba do kontaktu: dr Paulina Kowalczyk, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
26-10-2022 - 14:20