Treść

Ranking Szanghajski

Ranking Szanghajski uchodzi za najbardziej rozpoznawalny i prestiżowy ranking międzynarodowy. Opiera się na stosunkowo niewielkiej liczbie wskaźników, wśród których uwzględnia się m.in.: liczbę laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa wśród absolwentów i pracowników uczelni, liczbę autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni.

Twórcy zestawienia spośród około 20 tys. uczelni na całym świecie, wybierają 500, czyli 4% najlepszych. Tylko dwie uczelnie z Polski znalazły się wśród 500 najlepszych uczelni świata - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. W 2018 roku zwiększono liczbę uczelni w klasyfikacji końcowej do 1000 i uwzględniono ostatecznie 12 polskich uniwersytetów, w tym Politechnikę Łódzką. W 2019 roku w rankingu znalazło się już tylko 9 uczelni z naszego kraju, a w edycji 2020 - 8. Niestety, w najnowszej edycji Rankingu Szanghajskiego wszystkie polskie uczelnie, poza Uniwersytetem Warszawskim, odnotowały spadek.  

W ostatniej edycji rankingu instytucjonalnego Politechnika Łódzka nie została uwzględniona. Uczelnia została jednak sklasyfikowana w dwóch zestawieniach by subject: Biotechnology (przedział 401-500) oraz Mechanical Engineering (przedział 301-400).

Więcej informacji

Zmieniono
12-04-2021 - 09:59