Treść

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) uchodzi za najbardziej rozpoznawalny i prestiżowy ranking międzynarodowy. Opiera się na stosunkowo niewielkiej liczbie wskaźników, wśród których uwzględnia się m.in.: liczbę laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa wśród absolwentów i pracowników uczelni, liczbę autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni.

Twórcy zestawienia spośród około 20 tys. uczelni na całym świecie, wybierają 500, czyli 4% najlepszych. Tylko dwie uczelnie z Polski znalazły się wśród 500 najlepszych uczelni świata - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. W 2018 roku zwiększono liczbę uczelni w klasyfikacji końcowej do 1000 i uwzględniono ostatecznie 12 polskich uniwersytetów, w tym Politechnikę Łódzką. W ostatniej edycji rankingu znalazło się już tylko 9 uczelni z naszego kraju.

Więcej informacji

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)

ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects uwzględnia 54 dyscypliny mieszczące się m.in. w naukach przyrodniczych, ścisłych, medycznych, społecznych oraz w naukach technicznych i inżynieryjnych. Tegoroczne zestawienie obejmuje 1800 uczelni z 96 krajów. Czołowe pozycje w GRAS należą do uczelni ze Stanów Zjednoczonych, następnie do uniwersytetów z Chin oraz Wielkiej Brytanii.

W 2021 roku Politechnika Łódzka została sklasyfikowana w dwóch zestawieniach by subject: Biotechnology (przedział 401-500) oraz Mechanical Engineering (przedział 301-400). W 2022 roku PŁ po raz pierwszy została sklasyfikowana w dyscyplinie Energy Science & Engineering, zajmując pozycję w przedziale 301-400. Razem z PŁ, w tej dyscyplinie została sklasyfikowana tylko jedna polska uczelnia - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (w tym samym przedziale).  

Metodologia rankingu GRAS opiera się na pięciu kryteriach: liczbie publikacji w danej dyscyplinie w czasopismach z pierwszego kwartyla pod względem Impact Factor, wpływie cytowań mierzonych wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), odsetku publikacji powstałych we współpracy międzynarodowej, liczbie artykułów publikowanych w najlepszych czasopismach oraz liczbie prestiżowych nagród przyznanych naukowcom wybranych dyscyplin.

Więcej informacji

Zmieniono
21-09-2023 - 13:21

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.