Treść

Na co należy zwrócić uwagę podczas mobilności?

1. Nauczyciel akademicki korzystający z grantu Erasmus+ w celach dydaktycznych, jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji o ofercie kształcenia w Politechnice Łódzkiej dla studentów i/lub kadry w uczelni przyjmującej i może zostać poproszony przez PŁ o omówienie dalszych możliwości współpracy dydaktycznej z instytucją przyjmującą.

2. Pracownik korzystający z grantu Erasmus+ w celach szkoleniowych może zostać poproszony przez PŁ o omówienie dalszych możliwości współpracy z instytucją przyjmującą i o przeprowadzenie prezentacji o PŁ.

Na koniec realizowanej mobilności, pracownik zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia pobytu, tzw.  Confirmation of Stay:

Przykładowe potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay):


1. Potwierdzenie pobytu powinno zostać wystawione na papierze firmowym instytucji przyjmującej oraz uwzględniać informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.

2. Okres mobilności uwzględniony w potwierdzeniu pobytu powinien być zgodny z okresem mobilności zapisanym w umowie finansowej.

3. Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszy dzień, a datą zakończenia mobilności jest ostatni dzień, w którym uczestnik mobilności (zgodnie z przyjętym do realizacji Mobility Agreement) musi być obecny w instytucji przyjmującej.

4. W przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na potwierdzeniu pobytu musi dodatkowo pojawić się informacja o liczbie przeprowadzonych godzin dydaktycznych (zgodnie z informacją zawartą w Mobility Agreement for Teaching).

 

Zmieniono
26-01-2024 - 11:56

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.