Treść

Na co należy zwrócić uwagę podczas mobilności?

Pracownik korzystający z grantu Erasmus+ może być poproszony o przedstawienie prezentacji o Politechnice Łódzkiej w uczelni przyjmującej, a także omówienie dalszych możliwości współpracy.

Na koniec realizowanej mobilności, pracownik zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia pobytu, tzw.  Confirmation of Stay:

Przykładowe potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay):


1. Potwierdzenie pobytu powinno zostać wystawione na papierze firmowym instytucji przyjmującej oraz uwzględniać informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Mobility Agreement.

2. Okres mobilności uwzględniony w potwierdzeniu pobytu powinien być zgodny z okresem mobilności zapisanym w umowie finansowej.

3. Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszy dzień, a datą zakończenia mobilności jest ostatni dzień, w którym uczestnik mobilności (zgodnie z przyjętym do realizacji Mobility Agreement) musi być obecny w instytucji przyjmującej.

4. W przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich z obowiązkiem prowadzenia zajęć, na potwierdzeniu pobytu, musi dodatkowo pojawić się informacja o liczbie przeprowadzonych godzin dydaktycznych (zgodnie z informacją zawartą w Mobility Agreement).

 

Zmieniono
05-02-2021 - 09:44