Treść

Wyjazdy pracowników w ramach umowy nr 2022-1-PL01-KA171-HED-000078955 muszą być zrealizowane do 15.07.2025r.


Mobilności pracowników Politechniki Łódzkiej mają głównie charakter celowy.

Oznacza to, że na etapie składania ogólnouczelnianego wniosku o finansowanie projektu, konkretne mobilności zostały zgłoszone i zaplanowane do realizacji przez pracowników poszczególnych jednostek PŁ do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

W ramach danej umowy może pozostać pula miejsc do rozdysponowania na zasadach otwartej kwalifikacji. 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
04-01-2024 - 11:27

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.