Treść

Większość stypendiów przyznanych na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć w uczelniach w Krajach Partnerskich ma charakter celowy.

Oznacza to, że już w toku składania przez uczelnię wniosku o finansowanie projektu mobilności z funduszy Erasmus+ konkretne mobilności zaplanowane zostały do realizacji przez poszczególne jednostki PŁ, z których pochodzą koordynatorzy akademiccy danej współpracy międzyuczelnianej.

Jednakże każdego roku może pozostawać jeszcze niewielka pula miejsc do rozdysponowania na zasadach otwartej kwalifikacji. 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
21-11-2023 - 12:23

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.