Treść

Pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o wyjazd w ramach konkursów i inicjatyw oferowanych przez inne programy.

Niektóre programy są skierowane do indywidualnych naukowców i doktorantów. W przypadku, kiedy wymogiem konkursu jest złożenie indywidualnego wniosku i dokumentów za pośrednictwem uczelni, pełną dokumentację należy złożyć do Sekcji Mobilności Kadry Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ.

Dokumenty należy złożyć w terminie umożliwiającym ich zgłoszenie i zatwierdzenie przez odpowiednie władze PŁ oraz umożliwiającym złożenie dokumentów do właściwej instytucji zewnętrznej, lecz nie później niż trzy tygodnie przed upływem terminu składania wniosków wynikającym z regulaminu danego konkursu.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów znajdą Państwo tutaj. Informacje o dostępnych programach i funduszach znajdują się tutaj.

Zmieniono
26-04-2021 - 11:38

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.