Treść

TUL Study Camp

Projekt "TUL Study Camp - Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii" był realizowany w ramach programu NAWA Nowoczesna Promocja Zagraniczna i miał na celu promocję oferty kształcenia prowadzonej przez naszą uczelnię wśród potencjalnych kandydatów wywodzących się z rodzin Polonijnych w Brazylii i Argentynie. Polegał na organizacji 14-dniowej wizyty na naszej uczelni grupy młodzieży z tych krajów wraz z opiekunami. Wizyta miała formę szkoły letniej, w ramach której uczestnicy zapoznali się z ofertą studiów, warunkami studiowania, poznali Łódź i region. W ramach zajęć edukacyjnych uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi metodami kształcenia oferowanymi przez PŁ (tj. design thinking) oraz podnieśli poziom znajomości j. polskiego. Uczestnicy szkoły letniej wzieli udział w opracowaniu strategii i narzędzi promocji oferty edukacyjnej PŁ w krajach Ameryki Łacińskiej, a następnie podjęli własne działania promujące naszą uczelnię, jako Ambasadorzy Politechniki Łódzkiej w swoich krajach.

Projekt był realizowany w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Zapraszamy na stronę projektu TUL Study Camp.

Zmieniono
27-10-2022 - 09:01

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.