Treść

W terminie do 14 dni od zakończenia praktyki:

  • prześlij sprawozdanie z praktyki podpisane przez Instytucję Przyjmującą do Koordynatora Wydziałowego Praktyk Erasmus+ lub do Koordynatora Programu Kształcenia jeśli jesteś doktorantem w ISD PŁ wraz z Traineeship Certificate;
  • prześlij skan -TC po odbytej praktyce do SMS PŁ a oryginał zanieś do Dziekanatu/Biura ds. studenckich CKM PŁ lub do Biura ISD PŁ;
  • złóż raport Beneficjenta, który zostanie przesłany na Twój politechniczny adres mailowy
  • prześlij skan oświadczenia Green Travel - jeśli dot. OŚWIADCZENIE GREEN TRAVEL

 

Zmieniono
13-12-2022 - 10:41

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.