Treść

QS World University Rankings

QS World University Rankings opiera się na takich wskaźnikach, jak: prestiż akademicki (waga 40%), prestiż wśród pracodawców (waga 10%), stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów (waga 20%), cytowania (waga 20%) oraz umiędzynarodowienie (waga 10%). Współczynnik prestiżu wśród kadry akademickiej i pracodawców mierzony jest poprzez badanie reputacji. W przypadku prestiżu akademickiego ostatnia edycja badania została przeprowadzona na próbie ponad 100 tysięcy respondentów, a w przypadku reputacji wśród pracodawców – na próbie prawie 50 tysięcy badanych.

W ostatnim zestawieniu QS World University Ranking uwzględniono 22 polskie uczelnie. Politechnika Łódzka zajęła miejsce w przedziale 801-1000.

Więcej informacji

W 2014 r. QS World University Rankings po raz pierwszy opublikował ranking regionalny Emerging Europe and Central Asia (EECA). W ostatniej edycji zostało w nim sklasyfikowanych 450 uczelni, w tym 27 uczelni z Polski. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski znalazły się w pierwszej dziesiątce. Politechnika Łódzka zajęła 93 miejsce. Metodologia tego rankingu opiera się na ocenie 10 wskaźników, m.in. prestiżu akademickiego (waga 30%), prestiżu wśród pracodawców (waga 20%), stosunku liczby nauczycieli do liczby studentów (waga 10%), liczby publikacji (waga 10%), itd.

Więcej informacji

Zmieniono
11-08-2022 - 14:01