Treść

QS World University Rankings

QS World University Rankings opiera się na takich wskaźnikach, jak: prestiż akademicki (waga 40%), prestiż wśród pracodawców (waga 10%), stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów (waga 20%), cytowania (waga 20%) oraz umiędzynarodowienie (waga 10%). Współczynnik prestiżu wśród kadry akademickiej i pracodawców mierzony jest poprzez badanie reputacji. W przypadku prestiżu akademickiego badanie jest przeprowadzane na próbie ponad 90 tysięcy respondentów, a w przypadku reputacji wśród pracodawców – na próbie 30 tysięcy badanych.

W ostatnim zestawieniu QS World University Ranking znalazło się 15 polskich uczelni. Politechnika Łódzka zajęła miejsce w przedziale 801-1000.

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

W 2014 r. QS World University Rankings po raz pierwszy opublikował ranking regionalny Emerging Europe and Central Asia (EECA). W ostatniej edycji zostało w nim sklasyfikowanych 350 uczelni, w tym 25 uczelnie z Polski. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski znalazły się w pierwszej dziesiątce. Politechnika Łódzka zajęła 101. Metodologia tego rankingu opiera się na ocenie 10 wskaźników, m.in. prestiżu akademickiego (waga 30%), prestiżu wśród pracodawców (waga 20%), stosunku liczby nauczycieli do liczby studentów (waga 15%), liczby publikacji (waga 10%), itd.

https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/eeca-unive…

Zmieniono
19-06-2020 - 10:04