Treść

Mobilność pracowników Politechniki Łódzkiej realizowana w ramach programu Erasmus+, projekt KA171, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakłada wymianę z wybranymi uczelniami w Krajach Partnerskich (państwa trzecie niestowarzyszone z programem) i jest koordynowany przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, działającą w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o udział oraz dofinansowanie mobilności w ramach:

  • wyjazdów celowych - zaplanowanych na etapie składania wniosków przez PŁ na realizację projektów mobilności z Krajami Partnerskimi;
  • wyjazdów otwartych (dostępnych w drodze kwalifikacji otwartej).

Stypendium przyznawane jest na tygodniowe wyjazdy do konkretnych uczelni w krajach partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka podpisała umowy międzyinstytucjonalne przed rozpoczęciem mobilności. Mobilność pracownika może odbyć się w celu:

  • dydaktycznym (pracownicy akademiccy);
  • szkoleniowym (pracownicy administracyjni i akademiccy zajmujący stanowiska funkcyjne).

Pracownikowi zakwalifikowanemu na wyjazd za granicę wypłacane jest wsparcie indywidualne na pokrycie kosztów pobytu za granicą oraz wsparcie podróży.

Wsparcie indywidualne wypłacane jest na okres maksymalnie 5 dni pobytu w uczelni zagranicznej oraz dodatkowo, w zależności od dostępności środków, maksymalnie na 2 dni podróży. Wysokość wsparcia indywidualnego dla każdego wyjazdu jest taka sama i wynosi 180 EUR na dzień. Stypendium wypłacane jest w walucie Euro w formie przelewu na konto.

Wysokość ryczałtu na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską.

Do obliczenia odległości wykorzystuje się kalkulator udostępniony na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculat…

 

Zasady finansowania_Erasmus+KA171

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach Erasmus+KA171

Lista uczelni partnerskich poza UE z aktualnymi umowami międzyinstytucjonalnymi

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
05-01-2024 - 12:15

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.