Treść

W ramach mobilności akademickiej dla pracowników Politechnika Łódzka obecnie realizuje wymianę z wybranymi uczelniami w Krajach Partnerskich.

Pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o udział oraz finansowanie mobilności w ramach:

  • wyjazdów celowych - zaplanowanych i zaakceptowanych na etapie składania kolejnych wniosków przez PŁ na realizację projektów mobilności z Krajami Partnerskimi (raz w roku);
  • wyjazdów otwartych (dostępnych w drodze kwalifikacji otwartej, w ramach której kandydatów ocenia i wybiera uczelniana Komisja Kwalifikacyjna)
  • Stypendium przyznawane jest na krótkie – tygodniowe - wyjazdy do konkretnych uczelni w krajach partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka podpisała umowy Erasmus+. Mobilność pracownika może odbyć się w celu:
    • prowadzenia zajęć (pracownicy akademiccy),
    • szkolenia pracownika (pracownicy administracyjni i akademiccy).

Pracownikowi zakwalifikowanemu do wyjazdu za granicę w ramach mobilności Erasmus+ z Krajami Partnerskimi wypłacane jest wsparcie indywidualne kosztów pobytu oraz ryczałt na dofinansowanie kosztów podróży. Wsparcie indywidualne wypłacane jest na okres 5 dni pobytu w uczelni zagranicznej oraz dodatkowo, w zależności od dostępności środków, maksymalnie na 2 dni podróży. Wysokość wsparcia indywidualnego dla każdego wyjazdu jest taka sama i wynosi 180 EUR na dzień.

Wysokość ryczałtu na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską. Do obliczenia odległości wykorzystuje się kalkulator udostępniony na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculat…

Całość wsparcia wypłacana jest w walucie Euro w formie przelewu na konto.

Zasady finansowania wyjazdu pracownika - kraje partnerskie

Obecnie wyjazdy do krajów partnerskich są możliwe w ramach projektu Erasmus+ KA131.

Zasady uczestnictwa znajdują się w zakładce Mobilność pracowników, Erasmus+, Kraje programu. 

Lista uczelni partnerskich z aktualną umową dostępna jest pod linkiem

Lista uczelni partnerskich_poza UE_z aktualną umową

Lista uczelni partnerskich z możliwością przedłużenia umowy po wcześniejszym kontakcie z CWM dostępna jest pod linkiem:

Lista uczelni partnerskich_poza UE_z możliwością przedłużenia umowy

Osoba do kontaktu: dr Paulina Kowalczyk, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
06-12-2022 - 14:43