Treść

„Implementation of effective practices for the development of students' emotional intelligence with particular emphasis on anti-discrimination activities at European universities” to projekt typu Partnerstwo Współpracy, realizowany w sektorze szkolnictwa wyższego.

logo projektu

Celem głównym projektu jest kształtowanie inteligencji emocjonalnej  - Emotional Quotient - studentów w celu zapobiegania i zwalczania dyskryminacji oraz zapewnienia równości szans na europejskich uczelniach.

Cele szczegółowe obejmują:

* zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie kształtowania EQ studentów i wspierania działań antydyskryminacyjnych;

* wspieranie uczestników projektu w dążeniu do rozwoju osobistego i świadomości na temat EQ;

* rozpowszechnianie wiedzy, narzędzi i dobrych praktyk związanych z EQ;

* rozwijanie zdolności podmiotów uczestniczących w projekcie w zakresie współpracy ponadnarodowej.

EQUNI jest realizowany przez Politechnikę Łódzką w partnerstwie z Universytetem w Algarve (Portugalia), Uniwersytetem w Groningen (Holandia) oraz firmami coachingowymi z Francji (SumFuo) i Polski (Team Coaching Rafał Nykiel). W ramach naszej uczelni projekt koordynuje Centrum Współpracy Międzynarodowej pod kierownictwem dr inż. Doroty Piotrowskiej, prof. PŁ.

Projekt składa się z trzech głównych filarów – tzw. pakietów pracy - które obejmują główne działania merytoryczne:

1. Rozwój narzędzi kształtujących EQ i wspierających działania antydyskryminacyjne na uczelniach.

2. Opracowanie systemu odznak (badges) dla nauczycieli i studentów w zakresie EQ i działań antydyskryminacyjnych.

3. Dobre praktyki we wdrażaniu rozwiązań na rzecz kształtowania EQ i realizacji działań antydyskryminacyjnych na uczelniach.

Partnerzy wypracują wspólnie grę EQUNI wraz z aplikacją mobilną, procedurę aplikacyjną i narzędzie online do przyznawania mikro-kwalifikacji oraz przewodnik dla uczelni we wdrażaniu dobrych praktyk.

Projekt jest skierowany do studentów, nauczycieli akademickich, trenerów, mentorów, psychologów i doradców a także władz uczelni i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wdrażanie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej.

W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń, warsztatów i szkół letnich dla grup docelowych.

EQUNI to projekt 3-letni realizowany w okresie od 31.12.2022 r. do 30.12.2025 r.

Budżet projektu wynosi 400 000 EUR.

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA220-HED-000089417

Więcej informacji o projekcie jest dostepnych na stronie https://equni.eu/

logo EU

Zmieniono
29-03-2024 - 09:17

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.