Treść

ESEU Europejski status dla Uniwersytetu ECIU

ESEU będzie wspierać Uniwersytet ECIU i inne sojusze instytucji szkolnictwa wyższego (HEI), takie jak "Uniwersytety Europejskie", w pokonywaniu przeszkód na drodze do głębszej, długoterminowej i elastycznej współpracy transnarodowej poprzez zaprojektowanie odpowiedniego zinstytucjonalizowanego instrumentu współpracy. Aby to osiągnąć, ESEU zamierza wdrożyć następujące działania:

 1. Dopasuje różne scenariusze, które są oparte na dokładnej ocenie potrzeb sojuszy uniwersyteckich w zakresie statusu prawnego, który pozwoli uzyskać swobodę wspólnego działania w zakresie: podejmowania wspólnych decyzji strategicznych, eksperymentowania ze wspólną rekrutacją, projektowania wspólnych programów nauczania lub łączenia zasobów i zdolności ludzkich, technicznych, danych, edukacyjnych, badawczych, innowacyjnych i innych, obejmujących wszystkie misje uniwersytetów (model poczwórnej helisy). Istniejące europejskie instrumenty współpracy zostaną przeanalizowane i dopasowane do potrzeb, (tj. ich implikacje prawne, korzyści, wyzwania i wykonalność) w ścisłej współpracy z władzami krajowymi i ekspertami, w celu zrozumienia kontekstu krajowego.
 2. Rozpocznie pierwsze wstępne kroki administracyjne w celu wdrożenia jednego lub więcej instrumentów ułatwiających działalność Uniwersytetu ECIU oraz zaproponuje mapę przyszłych działań, mających na celu ulepszenie istniejących instrumentów lub zalecenie zaprojektowania nowego instrumentu UE.

ESEU będzie pracować nad odpowiedzią na pytanie, co w praktyce oznacza europejski sojusz uczelni i jakie są jego potrzeby w zakresie zarządzania. Projekt będzie opierać się na 25-letnim doświadczeniu ECIU jako fundacji o krajowym statusie na prawie holenderskim. Inne sojusze uczelni, władze krajowe/lokalne oraz odpowiednie podmioty i eksperci będą ściśle zaangażowani, np. poprzez sesje informacyjne, wywiady i ankiety. ESEU będzie dążyć do uzyskania szerokiego wsparcia ze strony odpowiednich interesariuszy i decydentów.

Projekt rozpocznie się 1 marca, będzie trwał rok i opiewa na 250 000 euro.

Lista oficjalnych partnerów projektu ESEU:

 • University of Twente (Holandia, koordynator),
 • Kaunas University of Technology (Litwa),
 • INSA Rouen (Francja),
 • Dublin City University (Irlandia),
 • Linköping University (Szwecja),
 • Tampere University (Finlandia),
 • Hamburg University of Technology (Niemcy), 
 • Politechnika Łódzka (Polska),
 • Universidad Autonoma de Barcelona (Hiszpania),
 • Universidade de Aveiro (Portugalia),
 • University of Stavanger (Norwegia),
 • Università di Trento (Włochy),
 • Aalborg University (Dania),
 • Fundacja ECIU,
 • Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu (Litwa),
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (Portugalia),
 • 4EU+ European University Alliance E. V.,
 • Una Europa,
 • EU-Conexa,
 • Charm-EU (za pośrednictwem Universitat de Barcelona),
 • EUCOR-The European Campus (EUWT),
 • Ministerstwo Edukacji i Kultury (Finlandia),
 • Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (Włochy),
 • Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego (Hiszpania),
 • Autonomiczna Prowincja Trento (EUWT, Włochy),
 • Stowarzyszenie Cimea (Włochy),
 • Authority of Ireland For Cauliochthaigus Derbhu (Irlandia),
 • Konferencja Dyrektorów Szkół Francuskich (Francja).

Więcej informacji na eciu.p.lodz.pl

Zmieniono
28-04-2023 - 13:34

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.