Treść

x

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe w ramach komponentu "Mobilność studentów i pracowników do krajów programu" oferuje:

  • wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy studentów z tych uczelni;
  • wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki do instytucji, firm i organizacji w krajach europejskich;
  • wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich i przyjazdy nauczycieli z tych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • wyjazdy pracowników uczelni do uczelni partnerskich oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, itp.).

Kraje Programu to państwa członkowskie Unii Europejskiej, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

W Politechnice Łódzkiej, mobilność edukacyjna realizowana jest w ramach projektów KA 103, KA 131 oraz KA 107, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Informacje są dostępne także na stronie Komisji Europejskiej.

Zmieniono
09-11-2023 - 11:25

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.