Treść

Znajdą tu Państwo podstawowe informacje o dostępnych programach i funduszach przeznaczonych na realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych i współpracę w szkolnictwie wyższym:

  • Program Erasmus+ - największy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, realizowany w latach 2021-2027 o łącznym budżecie 28,4 mld euro.
  • Programy NAWA - programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, w szczególności wymianę akademicką, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju. Oferta programów NAWA skierowana jest do naukowców, doktorantów, studentów, obywateli polskich i obcokrajowców, a także uczelni, jednostek naukowych PAN i polskich instytutów badawczych.
  • Program CEEPUS - program wspierający wymianę akademicką pomiędzy: Albanią, Austrią, Bułgarią, Chorwacją, Czarnogórą, Czechami, Macedonią, Mołdawią, Rumunią, Polską, Słowacją, Słowenią, Serbią, Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem.
  • Fundusz Wyszehradzki - fundusz oferuje m.in. program stypendialny dla studentów II stopnia oraz na studia lub staże badawcze dla doktorantów i postdoc. Wspiera również projekty rozwijające współpracę regionalną krajów V4 -  Polski, Słowacji, Węgier i Czech - oraz ich partnerów.
  • Program Edukacja (EOG) - celem programu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami - Islandią, Liechtensteinem, Norwegią - w obszarze edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami oraz aplikowania o dotacje na realizację własnych projektów.
Jeśli będą Państwo potrzebować pomocy, zapraszamy do kontaktu z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej, tel. +48 42 638 38 72 (lub 73/74/75).

Zmieniono
21-04-2021 - 11:30

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.