Treść

nawa

 

 

 

 

Z dniem 1 października 2017 roku rozpoczęła działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), której głównym zadaniem jest inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego poza granicami Polski.

Oferta programów NAWA skierowana jest do naukowców, doktorantów i studentów, obywateli polskich i obcokrajowców, a także uczelni, jednostek naukowych PAN i polskich instytutów badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programów NAWA:

Więcej informacji na stronach NAWA

Zmieniono
21-04-2021 - 11:38

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.