Treść

Pracownicy Politechniki Łódzkiej mają możliwość skorzystania z bogatej oferty w ramach mobilności kadry.

Mogą oni skorzystać nie tylko w mobilności w ramach programu Erasmus+, ale również szeregu innych programów.

Zmieniono
02-09-2019 - 08:45