Treść

Pracownicy Politechniki Łódzkiej mają możliwość skorzystania z różnorodnych ofert w ramach mobilności kadry.

Oferta obejmuje szereg programów i projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych i jest skierowana zarówno do kadry dydaktycznej, jak i administracyjnej.

Wyjazdy pracowników w celach naukowych i dydaktycznych służą nawiązaniu nowych kontaktów oraz inicjowaniu współpracy, która może być inspiracją do wprowadzenia zmian poprawiających dydaktyczny potencjał jednostki i uczelni. 

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych to szansa podniesienia kwalifikacji i zdobycia umiejętności, które przyczynią się do usprawnienia pracy jednostki oraz zwiększą wrażliwość zespołów na różnice międzykulturowe.


Jakie są korzyści mobilności?

  • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
  • Nawiązanie nowych kontaktów
  • Poznanie nowych metod pracy i skorzystanie z dobrych praktyk, które można wykorzystać w swojej jednostce
  • Rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności miękkich
  • Poznanie nowych kultur i doskonalenie umiejętności językowych

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium, zawierającego komplet najważniejszych informacji na temat oferty wyjazdów dla pracowników:

Zmieniono
28-04-2021 - 13:12

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.