Treść

Akredytacje międzynarodowe pozwalają zwiększyć widoczność uczelni na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim sprzyjają budowaniu kultury jakości kształcenia. 

Uzyskanie akredytacji międzynarodowej jest procesem trudnym, czasochłonnym i wymagającym zaangażowania całej społeczności akademickiej. Warto jednak podejmować takie działania. Pozwalają one bowiem znacznie usprawnić proces zarządzania uczelnią, przyczyniając się w ten sposób do jej rozwoju. Istotny jest tutaj sam proces przygotowania do akredytacji, który należy traktować jak proces samodoskonalenia. Jest to bowiem czas rozwijania i usprawniania mechanizmów związanych z monitorowaniem, oceną i doskonaleniem wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni. Starania o akredytację wymuszają podjęcie krytycznej refleksji oraz działań doskonalących, co sprawia, że korzyścią płynącą z jej uzyskania jest nie tylko rozpoznawalny znak jakości uzyskany po zakończeniu całego procesu, ale wszystko to, co dzieje się i co zyskuje uczelnia w trakcie przygotowań. Najbardziej istotny w procesie akredytacji nie jest sam moment spełnienia kryteriów, ale proces dochodzenia do tego etapu oraz podtrzymanie uzyskanego rezultatu.

W ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Łódzka realizuje następujące procedury akredytacyjne:

  • 19 akredytacji programowych ENAEE (European Network for Engineering Accreditation),
  • 2 akredytacje programowe ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology),
  • 3 akredytacje programowe ECTN (European Chemistry Thematic Network),
  • akredytacja instytucjonalna HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur),
  • reakredytacja EAQUALS (European Association for Quality Language Services) Centrum Językowego PŁ,
  • ewaluacja instytucjonalna IEP (Institutional Evaluation Programme, EUA),
  • akredytacja instytucjonalna CEEMAN IQA dla Wydziału Organizacji i Zarządzania,
  • akredytacja instytucjonalna ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities) 

fundusze

Zmieniono
25-07-2022 - 15:29

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.