Treść

EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer)

EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer) jest akredytacją środowiskową, w ramach której dokonuje się oceny jakości programów studiów technicznych. Jest ściśle powiązana z procesem bolońskim i opiera się na standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Przyznaje ją ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), sieć zrzeszająca europejskie instytucje zajmujące się akredytacją kierunków technicznych. Do przyznawania znaku EUR-ACE® Label akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych uprawnionych jest obecnie 15 instytucji z całej Europy. Po kilku latach starań uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label uzyskała także Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

Znak jakości EUR-ACE® Label jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ oparty jest o spójne ramy standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych. W krajach o regulowanych zawodach inżynierskich, programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu Registered lub Chartered Engineer (CEng), a Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI) automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing).

Politechnika Łódzka oferuje kształcenie na 9 kierunkach, dla których uzyskano certyfikat EUR-ACE® Label: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, biotechnologia, informatyka, fizyka techniczna, architektura, budownictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.  

http://www.enaee.eu
http://www.kaut.agh.edu.pl

 

Zmieniono
24-09-2019 - 10:10