Treść

ENAEE (European Network for Engineering Accreditation)/EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer)

EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer) jest akredytacją środowiskową, w ramach której dokonuje się oceny jakości programów studiów technicznych. Jest ściśle powiązana z procesem bolońskim i opiera się na standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Przyznaje ją ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), sieć zrzeszająca europejskie instytucje zajmujące się akredytacją kierunków technicznych. Do przyznawania znaku EUR-ACE® Label akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych uprawnionych jest obecnie 15 instytucji z całej Europy. Po kilku latach starań uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label uzyskała także Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

Znak jakości EUR-ACE® Label jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ oparty jest o spójne ramy standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych. W krajach o regulowanych zawodach inżynierskich, programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu Registered lub Chartered Engineer (CEng), a Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI) automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing).

W ramach finansowania otrzymanego z MEiN Politechnika Łódzka uzyskała 19 akredytacji EUR-ACE® Label na kierunkach: inżynieria materiałowa (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), automatyka i robotyka (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), mechanika i budowa maszyn (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), technologia chemiczna (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), nanotechnologia (EUR-ACE Master Label), biotechnologia (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), fizyka techniczna (EUR-ACE Bachelor Label), architektura (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), budownictwo (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), zarządzanie i inżynieria produkcji (EUR-ACE Bachelor Label). 

Dodatkowo, poza finansowaniem z MEiN, Uczelni przyznano 6 akredytacji na kierunkach: mechatronika (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label), informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label) oraz chemia (EUR-ACE Bachelor Label, EUR-ACE Master Label).

http://www.enaee.eu
http://www.kaut.agh.edu.pl

Akredytacje ENAEE/EUR-ACE® Label są finansowane przez MEiN w ramach projektu POWER Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

logo

Zmieniono
30-03-2022 - 12:10

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.