Treść

European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) labels

European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) to stowarzyszenie non-profit zarejestrowane w Belgii. Jest efektem sześciu lat wcześniejszej działalności sieci (1996-2002). Stowarzyszenie zostało utworzone w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości European Chemistry Thematic Network, sieci finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus.

Obecnie sieć liczy ponad 120 członków (uczelnie, krajowe towarzystwa chemiczne i firmy chemiczne) z 30 różnych krajów oraz członków stowarzyszonych z całego świata. Eksperci sieci realizują szereg przedsięwzięć obejmujących m.in. opracowywanie ram kwalifikacji licencjackich, magisterskich i doktoranckich w dziedzinie chemii oraz realizację procedur akredytacyjnych Chemistry Eurobachelor®, Chemistry Euromaster®, Chemical Technology  Euromaster®, and Chemistry Doctorate Eurolabel®.

W 2023 roku Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej uzyskał akredytację Eurobachelor® i Euromaster® dla kierunku Chemia oraz akredytację Euromaster® dla kierunku Technologia Chemiczna.

Więcej informacji

Akredytacje ECTN są finansowane przez MEiN w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

b

Zmieniono
24-03-2023 - 11:29

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.