Treść

ROZLICZENIE PO MOBILNOŚCI

Jak wypełnić raport online ?

Raport uczestnika mobilności programu Erasmus+ zostanie wysłany automatycznie z systemu Beneficiary Module na Twój adres e-mail po zakończeniu mobilności.

Kiedy i jak należy rozliczyć się z wyjazdu ?

Dostarcz dokumenty powyjazdowe przed datą zakończenia w PŁ semestru wyjazdowego:

Co należy dostarczyć do biura SMS (wszyscy studenci PŁ) :

  • Confirmation of Stay - potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej. Potwierdzenie pobytu powinno być wystawione na papierze firmowym uczelni przyjmującej. Przykładowe potwierdzenie pobytu zawierające wszystkie niezbędne informacje;
  • Transcript of Records - wykaz zaliczeń : uczelnia partnerska powinna przesłać skan dokumentu bezpośrednio na adres erasmus@info.p.lodz.pl bądź student powinien dostarczyć oryginał dokumentu do biura.
    W przypadku umieszczenia dokumentu przez uczelnię partnerską na platformie internetowej, należy przyjść do biura i zalogować się, aby biuro pobrało dokument bezpośrednio z platformy, chyba że link i hasło do platformy zostało umieszczone na dokumencie.

Studenci spoza IFE są zobowiązani do dostarczenia poniższych dokumentów również do właściwego Dziekanatu wydziału macierzystego:

  • Confirmation of Stay;
  • Transcript of Records (oryginał lub skan wysłany przez uczelnię zagraniczną bezpośrednio do biura SMS lub koordynatora w PŁ)

 

Rozliczenie merytoryczne :

Zasady rozliczenia merytorycznego Programu Erasmus+

Dla studentów IFE : Jeśli uzyskałeś/aś mniej niż 30 ECTS na semestr bądź 60 ECTS na rok, przed rozpoczęciem kolejnego semestru w PŁ należy złożyć do biura SMS podanie (adresowane do Prodziekana Twojego kierunku) - biuro SMS uzyskuje podpis Prodziekana. Podanie powinno zawierać listę wybranych przedmiotów za brakującą liczbę punktów, które będziesz realizować w celu uzupełnienia braków punktowych. Podanie musi zawierać nazwy przedmiotów, kody, liczbę punktów oraz nazwiska Prowadzących.
Jeśli masz wątpliwości dot. wyboru przedmiotów, możesz je skonsultować z Koordynatorem Programu studiów.

Rozliczenie merytoryczne studentów wydziałowych odbywa się w dziekanatach wydziału macierzystego.

Przelicznik ocen ECTS:
A ECTS - 5
B ECTS - 4,5
C ECTS - 4
D ECTS - 3,5
E ECTS - 3
F ECTS - 2

Rozliczenie finansowe:

Po zakończonym rozliczeniu merytorycznym zostanie przygotowany "Dokument o uznaniu okresu studiów za granicą" do podpisu Dziekana oraz po ostatecznej weryfikacji poprawności i kompletności dokumentacji wyjazdowej przez biuro SMS, zostanie wypłacona pozostała część przysługującego grantu Erasmus zgodnie z czasem pobytu potwierdzonym przez uczelnię zagraniczną przez "Confirmation of Stay".

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia

Aneks nr 1 - Studia

Załącznik nr 1 do zasad - stawki stypendialne

Załącznik nr 3 - oświadczenie Green Travel po powrocie

Załącznik nr 4 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 5 - przelicznik ocen z języka obcego

Załącznik nr 6 - Ocena Opiekuna umowy (subiektywna)

Zmieniono
16-02-2024 - 11:42

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.