Treść

Jak wypełnić raport online ?

Raport uczestnika mobilności programu Erasmus+ zostanie wysłany automatycznie z systemu Beneficiary Module na Twój adres e-mail po zakończeniu mobilności.

Kiedy i jak należy rozliczyć się z wyjazdu ?

Dostarcz dokumenty powyjazdowe przed zakończeniem semestru w PŁ:

Co należy dostarczyć do biura SMS (wszyscy studenci PŁ) :

Studenci spoza IFE są również zobowiązani do dostarczenia poniższych dokumentów do właściwego Dziekanatu wydziału macierzystego:

  • Confirmation of Stay;
  • Transcript of Records (oryginał lub skan wysłany przez uczelnię zagraniczną bezpośrednio do biura lub koordynatora w PŁ)

 

Rozliczenie merytoryczne :

Informacje dot. rozliczenia wyjazdu dla studentów IFE

Dla studentów IFE : Jeśli przywiozłeś mniej niż 30 ECTS na semestr bądź 60 ECTS na rok, przed rozpoczęciem semestru powyjazdowego należy złożyć podanie (adresowane do Prodziekana Twojego kierunku) do biura SMS, które uzyska podpis Prodziekana. Podanie powinno zawierać listę przedmiotów za brakującą liczbę punktów, które będziesz realizować, aby uzupełnić braki punktowe. Podanie musi zawierać nazwy przedmiotów, kody, liczbę punktów oraz nazwiska Prowadzących.
Jeśli masz wątpliwości dot. wyboru przedmiotów, możesz je skonsultować z biurem SMS i Koordynatorem Programu studiów.

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia

Aneks nr 1 - Studia

Załącznik nr 1 do zasad - stawki stypendialne

Załącznik nr 3 - oświadczenie Green Travel po powrocie

Załącznik nr 4 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 5 - przelicznik ocen z języka obcego

Załącznik nr 6 - Ocena Opiekuna umowy (subiektywna)

Zmieniono
28-09-2022 - 09:43