Treść

Kraje Partnerskie to kraje spoza Unii Europejskiej, które mogą uczestniczyć w określonych działaniach programu Erasmus+ zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków.

Są to kraje praktycznie całego świata, podzielone na regiony.

Studenci Politechniki Łódzkiej mogą uczestniczyć w wyjazdach na semestralne studia w ramach programu Erasmus+ do wybranych uczelni w Krajach Partnerskich, które uczestniczą w realizowanych przez PŁ projektach mobilności akademickiej.

Zachęcamy studentów do zapoznania się z:

  • ofertą stypendiów na wyjazdy do uczelni w wybranych Krajach Partnerskich Erasmus+
  • harmonogramem kwalifikacji otwartych w ramach mobilności z uczelniami w Krajach Partnerskich, z którymi PŁ współpracuje
  • dokumentami, które należy przygotować i złożyć przed wyjazdem 
  • zasadami w trakcie mobilności
  • dokumentami, które należy złożyć po powrocie
Zmieniono
09-03-2022 - 11:23

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.