Treść

ceepus

 

 

 

 

CEEPUS to program wspierający wymianę akademicką (studentów i naukowców) pomiędzy krajami, takimi jak: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo (Uniwersytet w Prisztinie).

Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest obecnie koordynowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Program oferuje stypendia dla studentów i studentów doktorantów na studia, staże oraz praktyki zawodowe, a także nauczycielom akademickim i pracownikom naukowym na udział w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

  • stypendia krótkoterminowe (staże naukowe) w ramach Sieci Akademickich
  • stypendia krótkoterminowe (staże naukowe) indywidulane (tzw. CEEPUS Freemover)
  • stypendia krótkoterminowe w ramach intensywnych kursów i szkół letnich.

Politechnika Łódzka realizuje mobilność akademicką w ramach 3 sieci CEEPUS:

  • CIII-RS-0704-08-1920
  • CIII-RS-1311-02-1920
  • CIII-SI-0217-13-1920

Zachęcamy jednostki PŁ do tworzenia nowych sieci CEEPUS.

Więcej szczegółów, procedury i zasady aplikowania na stronie: http://www.ceepus.info

 

 

 

 

Zmieniono
03-09-2019 - 09:03