Treść

ceepus

 

 

 

 

 

Celem CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej studentów i nauczycieli akademickich poprzez finansowanie m.in. krótkoterminowych staży w ramach Sieci Akademickich. Program refunduje koszty stypendiów oraz podróży. W programie uczestniczą obecnie kraje: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

 

Program oferuje stypendia dla studentów i studentów doktorantów na studia, staże oraz praktyki zawodowe, a także nauczycielom akademickim i pracownikom naukowym pozwala na udział w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

  • stypendia krótkoterminowe (staże naukowe) w ramach Sieci Akademickich
  • stypendia krótkoterminowe (staże naukowe) indywidulane (tzw. CEEPUS Freemover)
  • stypendia krótkoterminowe w ramach intensywnych kursów i szkół letnich.

 

Politechnika Łódzka uczestniczy w sieciach:  

- PL-1509-02-2122 (Umbrella) - Internet of Things and Teleinformatics - ITT network  
- RS-0704-10-2122 - Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design 
- RS-1311-04-2122 - Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production  
- RS-1512-02-2122 – Improving Food Quality with Novel Food Processing Technologies  
- SI-0217-15-2122 - Ars-Techne: Creative Design and Innovation.  

Aby utworzyć sieć uczelnie aplikują w ramach konkursu. CWM wspiera jednostki PŁ w procesie aplikacji.  Zachęcamy do tworzenia nowych sieci CEEPUS w PŁ. Więcej szczegółów, procedury i zasady aplikowania na stronie: http://www.ceepus.info

 

 

Zmieniono
31-10-2022 - 08:01