Treść

Oferta wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektów edukacyjnych

Zadaniem Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM jest wspieranie pracowników PŁ w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, w ramach takich programów jak Erasmus+, Fundusz Wyszehradzki, CEEPUS, programów NAWA i in. Sekcja inicjuje i realizuje również własne projekty na rzecz całej uczelni.

Jednostkom oraz pracownikom PŁ oferujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania wniosku o dotację i realizacji projektów:

 • informujemy o zasadach konkursów i realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach poszczególnych programów:
  • informujemy o dostępnych środkach i aktualnych konkursach
  • szukamy źródeł finansowania dla pomysłów projektowych przedstawianych przez pracowników PŁ, weryfikujemy pomysły projektowe pod kątem zgodności z wymogami konkursów oraz spójności ze strategią PŁ
 • prowadzimy działania informacyjne i szkoleniowe na PŁ na temat przygotowania i realizacji projektów
 • wspieramy w przygotowaniu projektu i wniosku o dotację:
  • ułatwiamy pozyskanie partnerów zagranicznych do projektów koordynowanych przez PŁ
  • przekazujemy właściwym jednostkom PŁ oferty udziału w projektach zgłaszanych do CWM przez partnerów zagranicznych
  • pomagamy w przygotowaniu treści wniosku, w szczególności części dotyczącej opisu uczelni
 • wspieramy realizację uzgodnionych na etapie planowania projektu zadań: koordynacji projektu, udziału pracownika SMPE w zespole projektowym, reprezentowania zespołu na spotkaniach koordynatorów, organizacji wydarzeń na PŁ związanych z realizacją i promocją projektu, itp.

Od pomysłu do projektu

Zachęcamy Państwa do aplikowania o środki na realizację własnych projektów edukacyjnych przy współpracy z zagranicznymi jednostkami.

 • Przed przygotowaniem projektu warto zapoznać się z informacjami o dostępnych źródłach finansowania, tj. programach i funduszach (więcej informacji w zakładce Programy i fundusze edukacyjne).
 • Jeśli mają Państwo pomysł na projekt, zapraszamy do skontaktowania się z Sekcją, wspólnie poszukamy odpowiedniego programu i konkursu.
 • Pomysł na projekt wynika zwykle z faktu zidentyfikowania jakiegoś problemu lub potrzeby. Projekt, jego cele, działania oraz planowane rezultaty, są odpowiedzią na te zidentyfikowane problemy i potrzeby
 • Warto na tym etapie odpowiedzieć na pytanie dlaczego projekt powinien być realizowany wspólnie przez konsorcjum uczelni i instytucji z różnych krajów? Czy zidentyfikowano wspólne dla instytucji partnerskich problemy i potrzeby? Czy wiedza i doświadczenie partnerskich instytucji pozwolą na znalezienie wspólnych rozwiązań? Czy wspólne rozwiązania wypracowane w ramach konsorcjum będą mogły być wykorzystane przez innych? W jaki sposób projekt przyczyni się do większej współpracy pomiędzy partnerami?
 • Warto przygotować opis wstępnej koncepcji projektu w celu prowadzenia dalszych prac nad jego zakresem w szerszym gronie (Wzor_fiszki_projektu)
 • Jeśli życzą sobie Państwo, aby Sekcja zweryfikowała możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektu lub pomogła przy jego przygotowaniu, proszę przesłać fiszkę projektową do Sekcji mailem lub umówić się na spotkanie, na którym wspólnie omówimy koncepcję projektu
 • Warto również przygotować krótki opis koncepcji projektu w j. angielskim, który można przesłać do wybranych uczelni/instytucji partnerskich w celu zaproszenia ich do konsorcjum i dalszych prac nad uszczegółowianiem koncepcji projektu (Wzor_Project_Concept_Note).

Jeśli będą Państwo potrzebować wsparcia, zapraszamy do kontaktu z nami: tel. 638 38 73 (72).

Pomożemy na każdym etapie przygotowania wniosku. Im szybciej Państwo się zgłoszą ze swoim pomysłem tym lepiej, ponieważ dobre przygotowanie projektu wymaga czasu. Życzymy wielu pomysłów projektowych!

Zmieniono
27-08-2020 - 11:15

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.