Treść

Każdy student PŁ ma możliwość:

  • wyjazdu za granicę na 360 dni na każdym stopniu studiów;
  • kilkukrotnego wyjazdu na tym samym stopniu studiów (mobilności długoterminowe oraz krótkoterminowe)
  • otrzymania stypendium programu Erasmus+;
  • uzyskania dodatkowego wsparcia od Politechniki Łódzkiej w wysokości 250 EUR (za zgodą Dziekana) 
  • skorzystania z dodatkowego stypendium dla osób otrzymujących stypendium socjalne oraz osób niepełnosprawnych.

 

Dokąd możesz wyjechać?

Sprawdź uczelnie, do których możesz wyjechać na studia

UWAGA !!! Sprawdź w ww. pliku dziedziny umów Cię interesująMożesz wybierać tylko takie umowy, które są podpisane na dziedzinę zbieżną z twoim programem studiów.

Język angielski wyświetlany przy danej umowie w systemie MOBILITY nie świadczy o tym, że Twój program studiów w uczelni partnerskiej jest dostępny w języku angielskim - koniecznie sprawdź ofertę przedmiotów i ich język studiowania!

 


European Project Semester

European Project Semester (w skrócie EPS) to specjalnie opracowany międzynarodowy program, realizowany w 18 uczelniach z 12 krajów europejskich. EPS dedykowany jest studentom, którzy ukończyli co najmniej 2 lata nauki na wyższej uczelni technicznej, a jego założeniem jest praca w międzynarodowych grupach nad interdyscyplinarnymi projektami w języku angielskim. Studenci realizują interdyscyplinarny projekt pracując w grupach międzynarodowych i komunikując się w języku angielskim w ciągu jednego semestru. Rezultaty pracy prezentowane są w raporcie końcowym i zespołowej prezentacji, która jest formą egzaminu. Praca w środowisku międzynarodowym w języku angielskim umożliwia wyposażenie Cię we wszelkie narzędzia, niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku pracy.  Projekty tworzone są we współpracy z firmami lub mają charakter akademicki.

Lista uczelni oferujących EPS dostępna jest tutaj

Zmieniono
04-03-2024 - 10:25

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.