Treść

Każdy student PŁ ma możliwość:

  • wyjazdu za granicę na 360 dni na każdym stopniu studiów;
  • kilkukrotnego wyjazdu na tym samym stopniu studiów (mobilności długoterminowe oraz krótkoterminowe)
  • otrzymania stypendium programu Erasmus+;
  • uzyskania dodatkowego wsparcia od Politechniki Łódzkiej w wysokości 250 EUR (za zgodą Dziekana) 
  • skorzystania z dodatkowego stypendium dla osób otrzymujących stypendium socjalne oraz osób niepełnosprawnych.

Dokąd możesz wyjechać?

Sprawdź uczelnie, do których możesz wyjechać na studia


European Project Semester

European Project Semester (w skrócie EPS) to specjalnie opracowany międzynarodowy program, realizowany w 18 uczelniach z 12 krajów europejskich. EPS dedykowany jest studentom, którzy ukończyli co najmniej 2 lata nauki na wyższej uczelni technicznej, a jego założeniem jest praca w międzynarodowych grupach nad interdyscyplinarnymi projektami w języku angielskim. Studenci realizują interdyscyplinarny projekt pracując w grupach międzynarodowych i komunikując się w języku angielskim w ciągu jednego semestru. Rezultaty pracy prezentowane są w raporcie końcowym i zespołowej prezentacji, która jest formą egzaminu. Praca w środowisku międzynarodowym w języku angielskim umożliwia wyposażenie Cię we wszelkie narzędzia, niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku pracy.  Projekty tworzone są we współpracy z firmami lub mają charakter akademicki.

Lista uczelni oferujących EPS dostępna jest tutaj

Zmieniono
16-02-2024 - 11:33

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.