Treść

Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities ​(ACEEU)

Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities ​(ACEEU) powstało w 2016 roku w ramach sieci University Industry Innovation Network (UIIN) w Amsterdamie. Obecnie jest odrębną organizacją z siedzibą w Niemczech. Ustanowiło pierwsze na świecie ramy akredytacyjne dla trzeciej misji, wpierając w ten sposób transformację uczelni w uniwersytety trzeciej generacji. ACEEU współpracuje z liderami transformacji i twórcami zmian na lepsze, działającymi aktywnie w tym kierunku, aby świat stał się lepszym, bardziej zrównoważonym miejscem. Misją ACEEU jest promowanie zmian kulturowych, wspieranie rozwoju uczelni i zwiększanie ich rozpoznawalności poprzez m.in. świadczenie światowej klasy usług akredytacyjnych. 

Akredytacja ACEEU to obecnie jedyny kompleksowy system akredytacji międzynarodowej, który koncentruje się na zaangażowaniu uniwersytetów i ich przedsiębiorczości. Powstał z myślą o tych uczelniach, które mogą pochwalić się znacznym wkładem w rozwój ekonomiczny i społeczny swojego otoczenia lub chciałyby zwiększyć swój wpływ na otoczenie. 

ACEEU oferuje akredytację instytucjonalną dla całej uczelni oraz akredytację wydziałową dla pojedynczych jednostek. Uczelnie mogą wybrać akredytację dla uczelni zaangażowanej lub dla uczelni przedsiębiorczej lub zdecydować się na akredytację łączoną, uwzględniającą obydwa obszary. Obecnie ACEEU pracuje nad wzbogaceniem swojej oferty o akredytację programową, której koncepcja opiera się na kompetencjach XXI wieku.

U podstaw ACEEU leży przekonanie, że uczelnie mogą i powinny wywierać większy wpływ społeczny, gospodarczy i kulturowy na swoje otoczenie. Sprzyja temu zwiększenie przedsiębiorczości i zaangażowania społecznego uniwersytetów. Uczelnia zaangażowana jest zorientowana na działanie na rzecz swojego otoczenia i realizację szerokiego zakresu inicjatyw wywierających na nie wpływ społeczny, gospodarczy i kulturowy. Prowadzi kształcenie i badania naukowe dostosowane do potrzeb swojego otoczenia społecznego i biznesowego. Realizowane przez nią badania i projekty są oparte na współpracy z otoczeniem i przynoszą obustronne korzyści. Priorytetem w działaniach na rzecz trzeciej misji jest zaangażowanie i to w tym kierunku uczelnia rozwija swoje zdolności organizacyjne, struktury wsparcia, współpracę oraz ludzi – pracowników i studentów. Zaangażowany uniwersytet jest wpływową organizacją w ramach szerszego ekosystemu, przykłada wagę do systematycznego doskonalenia i generowania większego wpływu społecznego i kulturowego dla miasta i regionu.

Stowarzyszenie ACEEU to przestrzeń dla tych uczelni, których celem jest budowanie unikalnej społeczności twórców zmian na lepsze, których charakteryzuje zaangażowanie i pasja dla tych działań. Członkostwo ACEEU jest przyznawane tylko tym instytucjom, którym uda się przejść pomyślnie eligibility review. Stowarzyszenie liczy obecnie 34 członków, w tym 7 polskich uczelni. W dniach 17-18 maja 2023 roku w PŁ odbyła się wizyta akredytacyjna. Zespół ACEEU spotkał się z pracownikami, studentami i absolwentami PŁ, a także z przedstawicielami instytucji i firm, z którymi uczelnia współpracuje na rzecz otoczenia. 

Więcej informacji

Akredytacja ACEEU  jest finansowana przez MEiN w ramach projektu POWER "Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

logo

Zmieniono
21-09-2023 - 22:56

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.