Treść

Akcja Kluczowa 3: Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Akcja 3. programu zapewnia wsparcie współpracy politycznej na poziomie Unii Europejskiej, przyczyniając się w ten sposób do wdrażania istniejących polityk oraz opracowywania nowych polityk, które mogą przyczynić się do modernizacji i reform na poziomie Unii Europejskiej i poziomie systemowym w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Politechnika Łódzka jest członkiem 2 konsorcjów realizujących projekty w ramach europejskich eksperymentów politycznych w szkolnictwie wyższym (European policy experimentation in higher education).

Szczegółowe opisu obu inicjatyw znajdują się w kolejnych zakładkach.

Zmieniono
13-02-2023 - 13:15

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.