Treść

W języku polskim

 

 • Richard Holmes: Polskie uniwersytety w międzynarodowych rankingach

https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-01-2020/polskie-uniwersytety-w-miedzynarodowych-rankingach/

 • Piotr Kieraciński: Studenci zagraniczni 2019

https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-01-2020/studenci-zagraniczni-2019/

 • QS: Online kluczowym elementem strategii rekrutacji

 http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4721:qs-online-kluczowym-elementem-strategii-rekrutacji&catid=105&Itemid=119

 • Dorota Piotrowska: Potrzebne będą nowe metody i narzędzia

http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4718:dorota-piotrowska-potrzebne-beda-nowe-metody-i-narzedzia&catid=105&Itemid=119

 • Adam Jelonek: Rewolucja na uniwersytetach?

http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4717:adam-jelonek-rewolucja-na-uniwersytetach&catid=105&Itemid=119

 • Witold T. Bielecki: Międzynarodowe akredytacje są potrzebne

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/02/miedzynarodowe-akredytacje-sa-potrzebne/

 • Jacek Lewicki: Polskie uczelnie w rankingach

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jacek-lewicki-polskie-uczelnie-w-rankingach/

 • Waldemar Siwiński: Przeprosiny z rankingami

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/11/kronika-wydarzen/przeprosiny-z-rankingami/

 • Jakub Brdulak, Janusz Uriasz: W pogoni za studentem zagranicznym

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/06/w-pogoni-za-studentem-zagranicznym/

 • Bohdan Macukow: Jakość międzynarodowa

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/05/jakosc-miedzynarodowa/

 • Waldemar Siwiński: Przekroczyć magiczny krąg

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2017/11/kronika-wydarzen/przekroczyc-magiczny-krag/

 • Jakub Brdulak: U-Multirank – szansa czy zagrożenie?

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2013/03/u-multirank-szansa-czy-zagrozenie/

 • Waldemar Siwiński: Polskie uczelnie w światowych rankingach – inni biegną szybciej!

http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=1389:polskie-uczelnie-w-wiatowych-rankingach-inni-biegn-szybciej&catid=126:newsletter-112011&Itemid=100128

W języku angielskim

 • IREG Guidelines for Stakeholders of Academic Rankings

https://ireg-observatory.org/en/wp-content/uploads/2019/12/ieg-guidlines-for-stakeholders-of-academic-ranking.pdf

 • Anna-Lena Claeys-Kulik, Thomas E. Jørgensen, Henriette Stöber et al.: International strategic institutional partnerships and the European Universities Initiative - Results of the EUA survey

https://eua.eu/resources/publications/925:international-strategic-institutional-partnerships-and-the-european-universities-initiative.html

 • Richard Holmes: University Ranking Watch (discussion and analysis of international university rankings and topics related to the quality of higher education)

http://rankingwatch.blogspot.com/

 • David Matthews: Why has research in the EU13 countries not caught up with the west?

Universities in the former East Germany are now on a par with those of western Europe while others in the former Soviet bloc still lag. David Matthews visits Poland to explore why:

https://www.timeshighereducation.com/features/why-has-research-eu13-countries-not-caught-west

 • How to Enter the QS World University Rankings: Your Top 10 Questions Answered

https://www.qs.com/portfolio-items/how-to-enter-the-qs-world-university-rankings/

 • QS Report: International Student Survey 2020

https://www.qs.com/portfolio-items/eu-universities-edition-international-student-survey-2020/

 • How COVID-19 is Impacting Prospective International Students Across the Globe

https://www.qs.com/portfolio-items/how-covid-19-is-impacting-prospective-international-students-across-the-globe/

 • Simon Hunt: Students need maximum flexibility for assessments from home

https://www.timeshighereducation.com/blog/students-need-maximum-flexibility-assessments-home

 • Simon Marginson: Global HE as we know it has forever changed

https://www.timeshighereducation.com/blog/global-he-we-know-it-has-forever-changed

Zmieniono
11-05-2020 - 09:59