Treść

Mobilność studentów i pracowników uczelni pomiędzy Krajami Programu

Program Erasmus+ wspiera wymianę studentów i pracowników uczelni pomiędzy Krajami Programu, tj. państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Turcją, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Serbią oraz Islandią, Lichtensteinem i Norwegią.

Więcej informacji o projektach wymiany akademickiej z uczelniami Krajów Programu realizowanych w Politechnice Łódzkiej znajdą Państwo w zakładkach "Mobilność Studentów PŁ" i "Mobilność Pracowników".

Mobilność studentów i pracowników uczelni pomiędzy Krajami Programu i Krajami Partnerskimi

Program Erasmus+ wspiera wymianę studentów i pracowników uczelni pomiędzy Krajami Programu oraz Krajami Partnerskimi, tj. państwami spoza grupy Państw Programu, podzielonymi na regiony świata.

Więcej informacji o projektach wymiany akademickiej z uczelniami Krajów Partnerskich realizowanych w Politechnice Łódzkiej znajdą Państwo w zakładkach "Mobilność Studentów PŁ" i "Mobilność Pracowników".

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree)

Program Erasmus+ wspiera przygotowanie i wdrożenie zintegrowanych programów studiów wyższych II stopnia oferowanych przez międzynarodowe konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia najlepszym studentom na całym świecie.

W 2019 roku po raz pierwszy ogłoszono konkurs na utworzenie wspólnych studiów magisterskich w partnerstwie z uczelniami z Japonii. Więcej informacji: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-mundus-joint-ma…

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane do Agencji Wykonawczej w Brukseli - EACEA (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-m… )

Materiały informacyjne PŁ - Erasmus Mundus Joint Master Degree

Pożyczki dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą (Erasmus+ Master Degree Loans)

Pożyczki dla studentów podejmujących pełne studia drugiego stopnia w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, o które będzie można się ubiegać w wybranych bankach i instytucjach.

Więcej informacji na stronie http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/pozyczki-dla-stude…

Zmieniono
28-08-2020 - 08:51