Treść

Celem projektu ECIU4Ukraine jest wsparcie ukraińskich uczelni, działających w czasie trwającej wojny, w integracji międzynarodowej poprzez przybliżanie ich do inicjatywy "Uniwersytety Europejskie".

W trakcie rocznego projektu 10 uczelni partnerskich z Ukrainy otrzyma pomoc od ECIU poprzez m.in. umożliwienie pracownikom, doktorantom i studentom ukraińskich uczelni udziału w innowacyjnych, krótkich formach nauki, udział ukraińskiego środowiska akademickiego w wizytach studyjnych, stażach, konferencjach, szkołach letnich, seminariach, warsztatach, szkoleniach i kursach, itd.

Projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku.

Całkowity budżet projektu otrzymany od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wynosi 1 mln zł.

Więcej informacji na stronie.

Zmieniono
23-08-2023 - 08:34

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.