Treść

Inne projekty

Mobilność akademicka w ramach programu Edukacja EOG

W ramach komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w szkolnictwie wyższym – Politechnika Łódzka realizuje projekt mobilności akademickiej dla studentów i pracowników, we współpracy z wybranymi uczelniami partnerskimi z Islandii i Norwegii.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2020 – 30.09.2022.

Całkowita wartość projektu to 95 020 EUR.

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG.

Więcej informacji o możliwościach wyjazdów znajdą Państwo w zakładkach "Mobilność Studentów PŁ” oraz „Mobilność Pracowników”.

logo EOG

 

 

 

 

Mistrzowie Dydaktyki na Politechnice Łódzkiej

W lutym 2019 r. Politechnika Łódzka podpisała umowę o dofinansowanie udziału grupy nauczycieli akademickich PŁ w projekcie o charakterze wdrożeniowym "Mistrzowie Dydaktyki", realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, a w szczególności tutoringu akademickiego. W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich zostanie przeszkolona podczas wizyt studyjnych w renomowanych uczelniach europejskich, m.in. Ghent University (Belgia), University of Groningen (Holandia), University College London (Wielka Brytania), Aarhus University (Dania). Ponadto nauczyciele będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line oraz w cyklicznych konferencjach "Kadry Przyszłości", organizowanych w kraju przez MNiSW. Każdy z przeszkolonych nauczycieli przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami, a także wesprze PŁ we wdrożeniu metody tutoringu na całej uczelni. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu ze studentami rozpoczną się w nowym roku akademickim 2019/2020.

Obecnie w projekcie uczestniczy 59 nauczycieli akademickich PŁ.

Więcej informacji w zakładce projektu

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pełni rolę koordynatora zadań projektu na uczelni. Osobą do kontaktu jest pani mgr Alina Wujcik, tel.(+42) 638 38 75.

logo MD

 

Flipped Education at TUL - wizyta amerykańskiej specjalistki w ramach Programu Fulbrighta

Na zaproszenie Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ przyjechała z wizytą ekspercką pani dr Elizabeth Mauch z Bloomsburg University w Stanach Zjednoczonych, specjalistka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w stosowaniu metod kształcenia zorientowanych na studenta.

Wizyta odbyła się w ramach Programu Fulbright Specialist, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektów w Polsce.

Podczas dwutygodniowego pobytu, w dniach od 20 maja do 2 czerwca 2019 r., pani dr Mauch wygłosiła otwarty wykład na temat modelu kształcenia odwróconego, flipped classroom, będącego integralną częścią systemu zorientowanego na studenta, przeprowadziła warsztaty i indywidualne konsultacje z 66 nauczycielami akademickimi reprezentującymi różne kierunki kształcenia na naszej uczelni. Podczas zajęć nasi pracownicy mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia zajęć zgodnie z modelem flipped.

Efekty wizyty specjalisty zostaną wykorzystane w procesie wdrażania modelu flipped education na naszej uczelni począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

Zmieniono
27-10-2022 - 09:44

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.