Treść

Po znalezieniu praktyki:

  • uzgodnij program praktyki z Koordynatorem Wydziałowym Praktyk Erasmus+ lub z Członkiem Rady Naukowej jeśli jesteś doktorantem w ISD PŁ;
  • złóż wymagane dokumenty w terminie rekrutacji do Koordynatora Wydziałowego lub Członka Rady Naukowej.

Dokumenty do złożenia w czasie REKRUTACJI na wyjazd na praktykę:

Dokumenty do złożenia przed wyjazdem na stypendium po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu się do programu:

  • oświadczenie o numerze konta;
  • potwierdzenie ubezpieczenia - oryginał i kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub równoważnego w przypadku wyjazdu do kraju partnerskiego oraz oryginał i kopia OC i NNW ważnego w trakcie praktyk zagranicznych;
  • podpisaną umowę;
  • wniosek Green Travel - jeśli dot. wraz z biletami jeśli podróż odbywa się transportem publicznym Wniosek Green Travel.docx

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w:

ZASADY PRAKTYKI ERASMUS+ UMOWA 2023 .pdf

Zał. nr 1 - kraje KA 131.pdf

Zał. nr 2 - stawki stypendialne KA 131.pdf

Zał. nr 3 - Wniosek Green Travel.pdf

Zał. nr 4 - Oświadczenie po powrocie_Green Travel.pdf

 

 

 

 

Zmieniono
02-02-2024 - 14:03

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.