Treść

US News Best Global Universities Rankings

US News Best Global Universities Ranking jest przygotowywany przez amerykańską firmę U.S. News & World Report, która publikuje informacje, ranking i analizy o różnych zakresach tematycznych, nie tylko w obszarze szkolnictwa.

Ostatnia edycja rankingu uwzględnia 1250 najlepszych uczelni z 74 krajów świata, w tym 23 polskie uczelnie. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie 13 wskaźników (wskaźniki reputacji oraz wskaźniki bibliometryczne). W ostatniej edycji Politechnika Łódzka zajęła 18 miejsce w Polsce, 444 miejsce w Europie i 1124 miejsce na świecie.

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings

Zmieniono
08-11-2019 - 09:32