Treść

logo

Jak należy rozliczyć mobilność?

1. Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay):

Należy je złożyć do Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu mobilności.

2. Rozliczenie dofinansowania „Green Travel”:

Jeśli uczestnik korzystał z tej formy wsparcia finansowego należy złożyć do SMK stosowne oświadczenie po powrocie potwierdzające odbycie podróży zgodnie z zasadami „Green Travel” wraz z biletami do wglądu, w przypadku podróży pociągiem lub autobusem.

3. Ankieta w serwisie Erasmus+ Beneficiary Module:

Na wskazany w procesie aplikacji, służbowy adres mailowy, uczestnik otrzyma wygenerowaną automatycznie prośbę o wypełnienie indywidualnego raportu uczestnika mobilności w serwisie Beneficiary Module. Raport powinien zostać wypełniony w ciągu tygodnia od daty otrzymanej korespondencji.

3. Raport uczestnika mobilności dla PŁ:

Raport należy wypełnić i przesłać mailem na adres staffmobility@info.p.lodz.pl w terminie miesiąca od zakończenia mobilności.


Każdy z uczestników mobilności zobowiązany jest do przekazania współpracownikom w jednostce macierzystej przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwiązań organizacyjnych lub w zakresie kształcenia związanych z obszarem, w ramach którego realizowany był wyjazd.

Uczestnik mobilności może być również poproszony o udział w wydarzeniu ogólnouczelnianym promującym mobilność i podzielenie się zdobytym doświadczeniem.

 

Zmieniono
26-02-2024 - 11:55

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.