Treść

Jak należy rozliczyć mobilność?

1. Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay):

Należy je złożyć w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu mobilności.

2. Rozliczenie dofinansowania „Green Travel”:

Jeśli uczestnik korzystał z tej formy wsparcia finansowego należy złożyć w SMK stosowne oświadczenie.

3. Raport w Erasmus+ Beneficiary Module:

Na wskazany w procesie aplikacji, służbowy adres mailowy, uczestnik otrzyma wygenerowaną automatycznie prośbę o złożenie indywidualnego raportu uczestnika mobilności w systemie Beneficiary Module. Raport powinien zostać wypełniony w ciągu tygodnia od daty otrzymanej korespondencji.

3. Raport uczestnika mobilności dla PŁ:

Raport należy wypełnić i przesłać mailem na adres staffmobility@info.p.lodz.pl w terminie miesiąca od zakończenia mobilności.


Każdy z uczestników mobilności powinien podzielić się zdobytym doświadczeniem ze współpracownikami w jednostce macierzystej, ale również może zostać poproszony o udział w wydarzeniu promującym mobilność w Politechnice Łódzkiej.

 

Zmieniono
09-03-2022 - 14:17