Treść

Po powrocie z mobilności pracownik PŁ zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów potwierdzających pobyt w uczelni partnerskiej do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych:

Teaching Mobility Confirmation of Stay

Training Mobility Confirmation of Stay

Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay) należy złożyć najpóźniej 2 tygodnie po zakończonej mobilności.

Pracownik powinien rozliczyć również dofinansowanie „Green Travel” (jeśli korzystał z tej formy wsparcia finansowego), wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” (link do ankiety jest przesyłany na podany adres email automatycznie przez system Beneficiary Module), a także wypełnić raport merytoryczny z wyjazdu i przesłać mailem na adres ka171erasmus@info.p.lodz.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
04-01-2024 - 11:59

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.