Treść

Times Higher Education World University Ranking

W 2017 r. Politechnika Łódzka wystartowała po raz pierwszy w międzynarodowym rankingu uczelni – Times Higher Education World University Ranking, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych rankingów na świecie. Powstaje we współpracy z agencją Thomson Reuters. W rankingu uwzględnia się 13 wskaźników tworzących 5 kategorii: jakość kształcenia (waga 30%), jakość prowadzonych badań (waga 30%), cytowania (waga 30%), transfer wiedzy (waga 2,5%) oraz umiędzynarodowienie (waga 7,5%).

Liczba polskich uczelni klasyfikowanych w rankingu rośnie. W edycjach 2018 oraz 2019 było ich 12, w rankingu THE 2020 – 14, w edycji 2021 – 19, a w 2022 - 25. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na miejscu 1201+. Najwyżej niezmiennie plasuje się Uniwersytet Jagielloński, który w edycji 2022 znalazł się w przedziale 501-600.

W 2018 roku Politechnika wystartowała także po raz pierwszy w rankingu dziedzinowym (ranking by subject), w kategoriach: Business & Economics, Computer Science, Engineering & Technology, Life Sciences, and Physical Sciences.

Więcej informacji

W 2021 roku uczelnia została po raz pierwszy sklasyfikowana w rankingu THE Impact, który uwzględnia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Debiut uczelni był udany – w zestawieniu światowym za działania na rzecz realizacji celu 8. Wzrost gospodarczy i godna praca PŁ została sklasyfikowana w wysokim przedziale 201-300, a w klasyfikacji generalnej w przedziale 801-1000.  W edycji 2022 PŁ awansowała - w celu 8. została sklasyfikowana w przedziale 101-200, w celu 17. (Partnerstwa na rzecz celów) - w przedziale 201-300, a w celu 9. (Innowacyjność, przemysł, infrastruktura) - w przedziale 301-400. W klasyfikacji generalnej uczelnia znalazła się w przedziale 601-800.

Wiecej informacji

Zmieniono
10-08-2022 - 10:39