Treść

Wyjazdy pracowników Politechniki Łódzkiej  w roku akademickim 2020/2021 do Krajów Programu są realizowane w ramach akcji programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna pomiędzy Krajami Programu (KA103) w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-078334.

W roku akademickim 2020/2021:

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

2. Procedura kwalifikacyjna została uproszczona i odbywa się tylko poprzez weryfikację złożonych dokumentów. Jednak w wyjątkowych sytuacjach komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo do rozmowy z kandydatem. 

3. Pobyt pracownika wyjeżdżającego w ramach akcji Mobilność edukacyjna pomiędzy Krajami Programu (KA103) powinien zakończyć się najpóźniej do 15 maja 2022 roku.


Szczegółowe zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach akcji programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna pomiędzy Krajami Programu (KA 103) znajdują się w załączonym Komunikacie.

Decyzje kwalifikacyjne z poprzednich naborów dla wyjazdów, które się nie odbyły się z powodu COVID-19, zostały utrzymane w mocy decyzją Prorektora ds. kształcenia, dr hab. inż. Andrzeja Romanowskiego, prof. uczelni, w odpowiedzi na wnioski złożone przez pracowników.

Zmieniono
23-08-2021 - 11:16