Treść

Kwalifikacja na wyjazdy w ramach umowy nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000062785 została przeprowadzona według poniższego harmonogramu:

Nabór dodatkowy

08.01.2024 - 31.01.2024 – składanie aplikacji

do 29.02.2024 – ogłoszenie wyników

I nabór - zakończony

06.03.2023 - 02.04.2023 – składanie aplikacji

03.04.2023 - 07.04.2023 – weryfikacja złożonych aplikacji

11.04.2023 - 21.04.2023 – rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną

do 05.05.2023 – ogłoszenie wyników

II nabór - zakończony

08.05.2023 - 04.06.2023 – składanie aplikacji

05.06.2023 - 09.06.2023 – weryfikacja złożonych aplikacji

12.06.2023 - 23.06.2023 – rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną

do 07.07.2023 – ogłoszenie wyników

III nabór - zakończony

09.10.2023 - 31.10.2023 – składanie aplikacji

06.11.2023 - 10.11.2023 – weryfikacja złożonych aplikacji

13.11.2023 - 24.11.2023 – rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną

do 08.12.2023 – ogłoszenie wyników


Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie.


Wyjazdy pracowników w ramach umowy nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000062785 muszą być zrealizowane do 15.07.2024 roku.

Pracownik zgłaszający się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do używania aktualnych wzorów dokumentów.

Ta sama osoba może zrealizować maksymalnie 2 wyjazdy w celu szkoleniowym.


Aktualne zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna, projekt KA131 znajdują się w załączonym dokumencie


Zmieniono
10-01-2024 - 10:14

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.