Treść

Wyjazdy pracowników Politechniki Łódzkiej  w roku akademickim 2020/2021 do Krajów Programu są realizowane w ramach akcji programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna pomiędzy Krajami Programu (KA103) w ramach umowy 2019-1-PL01-KA103-062221 oraz w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-078334.

W roku akademickim 2020/2021:

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

2. Procedura kwalifikacyjna została uproszczona i odbywa się tylko poprzez weryfikację złożonych dokumentów. Jednak w wyjątkowych sytuacjach komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo do rozmowy z kandydatem. 

3. Pobyt pracownika wyjeżdżającego w ramach akcji Mobilność edukacyjna pomiędzy Krajami Programu (KA103) powinien zakończyć się najpóźniej do:

  • 31 maja 2021 roku w ramach umowy 2019-1-PL01-KA103-062221
  • 15 maja 2022 roku w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-078334

Szczegółowe zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach akcji programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna pomiędzy Krajami Programu (KA 103) znajdują się w załączonym Komunikacie.

 

Zmieniono
30-03-2021 - 11:29