Treść

Oprócz środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów, uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników otrzymują dofinansowanie z programu Erasmus+ na tzw. wsparcie organizacyjne mobilności.

Środki przeznaczone na wsparcie organizacyjne mobilności (Organisational Support), mogą być wykorzystywane na działania związane z promocją wymiany, przygotowaniem językowym osób wyjeżdżających lub przyjeżdżających, a także na działania związane z monitorowaniem i wspieraniem uczestników w trakcie okresu mobilności.

Zmieniono
03-09-2019 - 08:34

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.