Treść

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ
erasmus@info.p.lodz.pl


Koordynatorzy praktyk w ramach programów mobilności


Wydział Mechaniczny

 • dr inż. Dariusz Witkowski
 • dla kierunków Business and Technology, Gestion et Technologie, Master of Operations Management - mgr Klaudia Hillebrandt - Szymańska

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • dr inż. Piotr Korbel

Wydział Chemiczny

 • dr inż. Anna Gajda

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 • dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ

Kolegium Towaroznawstwa

 • dr hab. inż. Zbigniew Draczyński, prof. PŁ

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 • dr Izabella Kwaśniewska-Karolak

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • architektura - dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski
 • budownictwo - dr inż. Marek Wojciechowski
 • inżynieria środowiska - dr inż. Robert Cichowicz

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

 • dr inż. arch. Krzysztof Ułamek

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Kolegium Logistyki

 • dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. PŁ

Wydział Organizacji i Zarządzania

 • papiernictwo i poligrafia - dr inż. Karolina Radomska
 • pozostałe kierunki - dr inż. Michał Nowicki

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 • dr hab. inż. Dorota Brzezińska, prof. PŁ

 

Koordynatorzy Programów Kształcenia dla doktorantów z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej:

Inżynieria materiałowa - dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ

Inżynieria mechaniczna - prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

Automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne - dr hab. inż. Stanisław Hałgas, prof. PŁ

Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr hab. Szymon Grabowski prof. PŁ

Nauki chemiczne - prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

Technologia żywności i żywienia - dr hab. inż. Małgorzata Zakłos - Szyda

Inżynieria lądowa, geodezja i transport - prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński

Architektura i urbanistyka - dr hab. Artur Zaguła, prof. PŁ

Nauki o zarządzaniu i jakości - prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz - Krawczyk

Inżynieria chemiczna - dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ

Matematyka - dr hab. Marek Galewski, prof. PŁ

Nauki fizyczne - prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal


Dokumenty do pobrania:

Protokół kwalifikacyjny_0.doc

Protokół kwalifikacyjny_doktoranci_3.doc

Dokument o uznaniu praktyk_0_0.doc

 

PRAKTYKI W PŁ DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW:

1. Zasady rekrutacji studentów zagranicznych na praktyki w PŁ.pdf

2. Formularz przyjazdu studenta obcokrajowca na praktykę - zał.3_1.doc

3. Learning Agreement for Traineeship - zał. 1.doc

4. Umowa ze studentem - zał.2.docx

5. Traineeship Certificate - zał.4.docx

Osoby zainteresowane przyjęciem studenta zagranicznego na praktykę proszone są o przesłanie oferty - TRAINEESHIP OFFER_0.doc

Zmieniono
12-10-2023 - 10:56

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.