Treść

Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE

Biuro ds. Studiów Międzynarodowych BSM

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
90-539 Łódź

mgr Małgorzata Jakubowicz
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, projekty francuskie
+48 42 638 38 51
malgorzata.jakubowicz@p.lodz.pl

mgr Lidia Ławecka
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, projekty francuskie
+48 42 638 38 47
lidia.lawecka@p.lodz.pl


 

Biuro ds. Studenckich BS

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 211
90-539 Łódź
 

mgr Joanna Olejnik
Lider Biura ds. Studenckich
+48 42 638 38 30
joanna.olejnik@p.lodz.pl
 
mgr Zuzanna Panasiuk
Sprawy studenckie
+48 42 638 38 33
zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl

mgr Agata Kaźmierczak
Sprawy studenckie
+48 42 638 38 34
agata.kazmierczak@p.lodz.pl

mgr Agata Antonik
Plany studiów, Team Project, absolwenci
+48 42 638 38 31
agata.antonik@p.lodz.pl
 
mgr Anna Gruszczelak
Programy studiów, obciążenia dydaktyczne, absolwenci
+48 42 638 38 61
anna.gruszczelak@p.lodz.pl


 

Biuro ds. Badań nad Szkolnictwem Wyższym

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 120
90-539 Łódź
 

mgr inż. Agnieszka Roganowicz 
Starszy specjalista
+48 42 638 38 11
agnieszka.roganowicz@p.lodz.pl

Zmieniono
24-02-2021 - 08:42