Treść

erasmus

 

 

Politechnika Łódzka od wielu lat uczestniczy w projektach realizowanych w ramach Akcji 2. programu Erasmus+, pełniąc rolę koordynatora lub partnera konsorcjum.

Podejmowane inicjatywy dotyczą międzynarodowej współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego, edukacji dorosłych, edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Dotychczasowe doświadczenie uczelni obejmuje realizację projektów w ramach następujących akcji programu Erasmus+ 2014-2020:

  • Partnerstwa strategiczne,

  • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym,

  • Sojusze na rzecz wiedzy,

  • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych.

 

Poniżej znajdą Państwo informacje o obecnie realizowanych i już zakończonych projektach.

Zachęcamy do odwiedzenia stron poszczególnych inicjatyw.

Projekty Erasmus + Akcja 2 z udziałem PŁ realizowane

Projekty Erasmus + Akcja 2 z udziałem PŁ zakończone

Osoba do kontaktu: mgr Małgorzata Jarczyńska, +48 42 638 38 73

Zmieniono
09-09-2022 - 08:59