Treść

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

  • aktualnych konkursach prowadzonych w ramach edukacyjnych programów i funduszy (Erasmus+, NAWA, Edukacja, CEEPUS, Fundusz Wyszehradzki itp.)
  • dostępnych programach i funduszach dofinansujących edukacyjne projekty międzynarodowe
  • realizowanych międzynarodowych projektach edukacyjnych na Politechnice Łódzkiej

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM, tel. (42) 638 38 72 (lub 73/74/75).

Zmieniono
22-06-2020 - 16:18