Treść

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

  • aktualnych konkursach prowadzonych w ramach edukacyjnych programów i funduszy (Erasmus+, NAWA, Edukacja, CEEPUS, Fundusz Wyszehradzki itp.)
  • dostępnych programach i funduszach dofinansujących edukacyjne projekty międzynarodowe
  • realizowanych międzynarodowych projektach edukacyjnych na Politechnice Łódzkiej

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM.

Zmieniono
10-01-2020 - 11:09