Treść

Niektóre międzynarodowe rankingi opracowywane są na podstawie danych pozyskanych jedynie z Internetu, np. informacji ze stron internetowych lub danych bibliometrycznych z powszechnie znanych źródeł takich jak bazy Web of Science, Scopus, czy Google Scholar. Nie wymagają przesłania przez uczelnię dodatkowych informacji. Takimi rankingami są np. University Ranking by Academic Performance (URAP), CWTS Leiden Ranking, czy Ranking Web of Universities (Webometrics).

Ranking URAP

W edycji 2019/2020 objął 3000 uczelni. Wybrano te z największą liczbą publikacji, aby ostatecznie sklasyfikować TOP 2500 z nich. Szacuje się, że jest to około 12% wszystkich uczelni na świecie. W klasyfikacji uwzględniono 50 polskich uczelni. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 15 miejscu w kraju i na 981 miejscu na świecie. W roku 2018 było to odpowiednio miejsce 18 i 994. 

http://www.urapcenter.org/2018/world.php?q=MS0yNTAw

CWTS Leiden Ranking

Opiera się wyłącznie na danych bibliometrycznych zawartych w bazie Web of Science. W ostatniej jego edycji uwzględniono 963 uczelnie z 56 krajów, opierając się na liczbie publikacji z lat 2014–2017. W rankingu sklasyfikowano 24 polskie uczelnie, w tym Politechnikę Łódzką (miejsce 723).

http://www.leidenranking.com

Ranking Web of Universities (Webometrics)

Istnieje od 2004 roku. Jest to największy ranking światowy, klasyfikowane są w nim wszystkie uczelnie, nie tylko te najlepsze. Uwzględnia się w nim obecność i rozpoznawalność uczelni w sieci. Celem tego rankingu jest promowanie otwartego dostępu do informacji (w tym do publikacji naukowych) oraz zachęcanie uczelni i naukowców do tego, aby ich obecność w sieci odzwierciedlała stan faktyczny tego, czym się zajmują. Ranking Webometrics jest inicjatywą Cybermetrics Lab, grupy badawczej należącej do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Rada Najwyższa Badań Naukowych, CSIC), które jest największą publiczną jednostką badawczą w Hiszpanii. W ostatniej edycji tego rankingu Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 2171 miejscu.

http://www.webometrics.info/en

Ranking SCImago

Ranking SCImago to zestawienie uniwersytetów, instytucji akademickich czy firm prywatnych zajmujących się badaniami. Dane, na podstawie których dokonywana jest klasyfikacja, pochodzą przede wszystkim z bazy Scopus. W rankingu uwzględnia się 3 grupy wskaźników: wyniki badawcze (50%), innowacyjność (30%) oraz  wpływ społeczny instytucji (20%). W edycji 2020 uwzględniono 3897 uczelni, w tym 68 uczelni polskich. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 692 miejscu na świecie i na 23 miejscu w kraju.

https://www.scimagoir.com/

 

Zmieniono
11-05-2020 - 08:41