Treść

Istnieją międzynarodowe zestawienia opracowywane na podstawie danych pozyskanych jedynie z Internetu, np. informacji ze stron internetowych lub danych bibliometrycznych z powszechnie znanych źródeł takich jak bazy Web of Science, Scopus, czy Google Scholar. Takimi rankingami są np. University Ranking by Academic Performance (URAP), CWTS Leiden Ranking, czy Ranking Web of Universities (Webometrics).

Ranking URAP

Objął w ostatniej edycji 2018/2019 3000 uczelni. Wybrano te z największą liczbą publikacji, aby ostatecznie sklasyfikować TOP 2500 z nich. Szacuje się, że jest to około 12% wszystkich uczelni na świecie. W 2018 roku sklasyfikowano w nim 50 polskich uczelni. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 15 miejscu w kraju, na 405 w Europie i na 994 na świecie. W roku 2017 było to odpowiednio miejsce 18, 446 i 964. 

CWTS Leiden Ranking

Opiera się wyłącznie na danych bibliometrycznych zawartych w bazie Web of Science. W ostatniej jego edycji uwzględniono 963 uczelnie z 56 krajów, opierając się na liczbie publikacji z lat 2014–2017. W rankingu sklasyfikowano 24 polskie uczelnie, w tym Politechnikę Łódzką (miejsce 723).

Ranking Web of Universities (Webometrics)

Istnieje od 2004 roku. Jest to największy ranking światowy, klasyfikowane są w nim wszystkie uczelnie, nie tylko te najlepsze. Uwzględnia się w nim obecność i rozpoznawalność uczelni w sieci. Celem tego rankingu jest promowanie otwartego dostępu do informacji (w tym do publikacji naukowych) oraz zachęcanie uczelni i naukowców do tego, aby ich obecność w sieci odzwierciedlała stan faktyczny tego, czym się zajmują. Ranking Webometrics jest inicjatywą Cybermetrics Lab, grupy badawczej należącej do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Rada Najwyższa Badań Naukowych, CSIC), które jest największą publiczną jednostką badawczą w Hiszpanii. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana w tym rankingu na 2194 miejscu.

http://www.webometrics.info/en

http://www.urapcenter.org/2018/world.php?q=MS0yNTAw

http://www.leidenranking.com

Zmieniono
08-11-2019 - 09:35