Treść

Niektóre międzynarodowe rankingi opracowywane są na podstawie danych pozyskanych jedynie z Internetu, np. informacji ze stron internetowych lub danych bibliometrycznych z powszechnie znanych źródeł takich jak bazy Web of Science, Scopus, czy Google Scholar. Nie wymagają przesłania przez uczelnię dodatkowych informacji. Takimi rankingami są np. University Ranking by Academic Performance (URAP), CWTS Leiden Ranking, the Center for World University Rankings (CWUR), czy Ranking Web of Universities (Webometrics).

University Ranking by Academic Performance (URAP)

Ranking URAP opiera się na 6 wskaźnikach, które mierzą jakość, ilość, wpływ i produktywność badań oraz międzynarodową współpracę naukową: Article (21%), Citation (21%), Total Document (10%), Article Impact Total (18%), Citation Impact (15%), International Collaboration (15%). Ranking jest publikowany przez Informatics Institute at Middle East Technical University w Ankarze. Edycja 2022/2023 objęła 3000 uczelni, w tym 55 polskich szkół wyższych. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 18. miejscu w kraju i na 1051. miejscu na świecie.

PŁ została także sklasyfikowana w rankingach dziedzinowych URAP w kategoriach: Biological Sciences (1086. miejsce), Chemical Engineering (471. miejsce), Chemical Sciences (536. miejsce), Electrical & Electronics Engineering (702. miejsce), Energy & Fuels (410. miejsce), Engineering (649. miejsce), Food Engineering (459. miejsce), Materials Engineering (456. miejsce), Mathematical Sciences (746. miejsce), Mechanical Engineering (498. miejsce), Medical and Health Sciences (1793. miejsce), Molecular Biology & Genetics (705. miejsce), Physical Sciences (752. miejsce), Polymer Science (185. miejsce, jedyna polska uczelnia w tej kategorii), Technology (716. miejsce).

https://www.urapcenter.org

CWTS Leiden Ranking

Opiera się wyłącznie na danych bibliometrycznych zawartych w bazie Web of Science skoncentrowanych w 4 precyzyjnie zdefiniowanych obszarach: wpływ naukowy (scientific impact), współpraca (collaboration), publikacje w otwartym dostępie (open access publishing) oraz udział kobiet w osiągnięciach badawczych uczelni (gender diversity).

W porównaniu do innych rankingów CWTS Leiden wykorzystuje bardziej zaawansowane wskaźniki bibliometryczne, a cała klasyfikacja opiera się wyłącznie na osiągnięciach badawczych uczelni. Autorzy rankingu podkreślają różnorodność zestawień, jakie można generować w oparciu o stosowane wskaźniki rankingowe. W ramach CWTS Leiden nie powstaje bowiem tabela najlepszych uczelni na świecie w oparciu o łączne wyniki. To od użytkownika zależy wybór wskaźnika, którego chce użyć do swojej klasyfikacji. Wielość wskaźników wykorzystywanych przez autorów rankingu daje możliwość generowania różnych zestawień.

W edycji CWTS Leiden Ranking 2023 uwzględniono 1411 uczelni, w tym Politechnikę Łódzką i 36 innych polskich uczelni.

http://www.leidenranking.com

The Center for World University Rankings (CWUR)

CWUR to organizacja konsultingowa zajmująca się sporządzaniem analiz strategicznych oraz świadczeniem usług doradczych dla jednostek rządowych i uniwersytetów. Jej działania mają na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz prowadzonych badań. Ranking CWUR jest publikowany od 2012 roku. W ostatnim zestawieniu uwzględniono 2000 najlepszych uniwersytetów na świecie. Sklasyfikowano wśród nich 40 polskich uczelni. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 1371. pozycji.

Metodologia rankingu uwzględnia 7 wskaźników mieszczących się w następujących 4 obszarach:  jakość kształcenia (25%), zatrudnienie absolwentów (25%), osiągnięcia kadry akademickiej (10%) oraz osiągnięcia badacze (40%).

https://cwur.org

Ranking Web of Universities (Webometrics)

Istnieje od 2004 roku. Jest to największy ranking światowy, klasyfikowane są w nim wszystkie uczelnie, nie tylko te najlepsze. Uwzględnia się w nim obecność i rozpoznawalność uczelni w sieci. Celem tego rankingu jest promowanie otwartego dostępu do informacji (w tym do publikacji naukowych) oraz zachęcanie uczelni i naukowców do tego, aby ich obecność w sieci odzwierciedlała stan faktyczny tego, czym się zajmują. W ostatniej edycji Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 21. miejscu w Polsce i 1558. miejscu na świecie.

Metodologia rankingu uwzględnia 3 wskaźniki: visiblity/impact (to, jak chętnie inne strony przekierowują do treści na stronie uczelni), transparency/openness (cytowania z 210 najlepszych profili publicznych uczelni, z wyłączeniem pierwszych dwudziestu) oraz excellence (udział uczelni w najczęściej cytowanych publikacjach naukowych).

Ranking jest publikowany przez Cybermetrics Lab, grupę badawczą hiszpańskiej Najwyższej Rady Badań Naukowych (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) z siedzibą w Madrycie. Jest to powstała w 1939 roku największa publiczna instytucja zajmująca się badaniami naukowymi w Hiszpanii, która podlega Ministerstwu Nauki i Innowacji. Ranking jest uaktualniany dwa razy w roku - w styczniu i w lipcu.

http://www.webometrics.info/en

Ranking SCImago

Ranking SCImago to zestawienie uniwersytetów, instytucji akademickich czy firm prywatnych zajmujących się badaniami. Dane, na podstawie których dokonywana jest klasyfikacja, pochodzą przede wszystkim z bazy Scopus. W rankingu uwzględnia się 3 grupy wskaźników: wyniki badawcze (50%), innowacyjność (30%) oraz wpływ społeczny instytucji (20%). W edycji 2023 uwzględniono 4533 uczelni, w tym 71 uczelni polskich. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 1238 miejscu na świecie i na 21 miejscu w kraju.

W 2021 roku w rankingu SCImago uwzględniono po raz pierwszy klasyfikacje by subject. W ostatniej edycji PŁ została sklasyfikowana w 25 z nich, m.in. w Industrial and Manufacturing Engineering - tutaj sklasyfikowano 1917 uczelni, PŁ znalazła się na 168. m-cu na świecie i na 2. m-cu w Polsce. W Aerospace Engineering sklasyfikowano 753 uczelnie, PŁ zajęła 279. m-ce na świecie i 2. m-ce w Polsce. W Ocean Engineering sklasyfikowano 547 uczelni. PŁ została sklasyfikowana na 168. m-cu na świecie i 2. m-cu w Polsce. W Food Science, w której sklasyfikowano w sumie 1684 uczelnie, PŁ zajęła 348. m-ce na świecie i 7. m-ce w Polsce

https://www.scimagoir.com

 

Zmieniono
21-09-2023 - 14:20

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.