Treść

Niektóre międzynarodowe rankingi opracowywane są na podstawie danych pozyskanych jedynie z Internetu, np. informacji ze stron internetowych lub danych bibliometrycznych z powszechnie znanych źródeł takich jak bazy Web of Science, Scopus, czy Google Scholar. Nie wymagają przesłania przez uczelnię dodatkowych informacji. Takimi rankingami są np. University Ranking by Academic Performance (URAP), CWTS Leiden Ranking, the Center for World University Rankings (CWUR), czy Ranking Web of Universities (Webometrics).

University Ranking by Academic Performance (URAP)

W edycji 2020/2021 objął 3000 uczelni, w tym 56 polskich uczelni. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 15 miejscu w kraju i na 1018 miejscu na świecie. W edycji 2019/2020 było to odpowiednio miejsce 15 i 981. 

PŁ została także sklasyfikowana w rankingach dziedzinowych URAP w kategoriach: Chemical Sciences (628 miejsce), Electrical & Electronics Engineering (724 miejsce), Engineering (520 miejsce), Mathematical Sciences (649 miejsce), Physical Sciences (822 miejsce), Technology (834 miejsce).

https://www.urapcenter.org

CWTS Leiden Ranking

Opiera się wyłącznie na danych bibliometrycznych zawartych w bazie Web of Science skoncentrowanych w 4 precyzyjnie zdefiniowanych obszarach: wpływ naukowy (scientific impact), współpraca (collaboration), publikacje w otwartym dostępie (open access publishing) oraz udział kobiet w osiągnięciach badawczych uczelni (gender diversity).

W porównaniu do innych rankingów CWTS Leiden wykorzystuje bardziej zaawansowane wskaźniki bibliometryczne, a cała klasyfikacja opiera się wyłącznie na osiągnięciach badawczych uczelni. Autorzy rankingu podkreślają różnorodność zestawień, jakie można generować w oparciu o stosowane wskaźniki rankingowe. W ramach CWTS Leiden nie powstaje bowiem tabela najlepszych uczelni na świecie w oparciu o łączne wyniki. To od użytkownika zależy wybór wskaźnika, którego chce użyć do swojej klasyfikacji. Wielość wskaźników wykorzystywanych przez autorów rankingu daje możliwość generowania różnych zestawień.

W edycji CWTS Leiden Ranking 2020 uwzględniono 1 176 uczelni z 65 krajów (w poprzedniej edycji było to 963 uczelni z 56 krajów). W rankingu sklasyfikowano 31 polskich uczelni, w tym Politechnikę Łódzką - miejsce 727 w kategorii scientific impact, miejsce 884 w kategorii collaboration oraz open access publishing, miejsce 774 w kategorii gender diversity.

http://www.leidenranking.com

The Center for World University Rankings (CWUR)

CWUR to organizacja konsultingowa zajmująca się sporządzaniem analiz strategicznych oraz świadczeniem usług doradczych dla jednostek rządowych i uniwersytetów. Jej działania mają na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz prowadzonych badań. Ranking CWUR jest publikowany od 2012 roku. W ostatnim zestawieniu uwzględniono 2000 najlepszych uniwersytetów na świecie. Sklasyfikowano wśród nich 35 polskich uczelni, w tym 10 w pierwszym tysiącu. Najlepiej wypadł Uniwersytet Jagielloński zajmując 375 lokatę oraz Uniwersytet Warszawski (396 miejsce). Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 1338 pozycji.

Metodologia rankingu uwzględnia 7 wskaźników mieszczących się w następujących 4 obszarach:  jakość kształcenia (25%), zatrudnienie absolwentów (25%), osiągnięcia kadry akademickiej (10%) oraz osiągnięcia badacze (40%).

https://cwur.org/

Ranking Web of Universities (Webometrics)

Istnieje od 2004 roku. Jest to największy ranking światowy, klasyfikowane są w nim wszystkie uczelnie, nie tylko te najlepsze. Uwzględnia się w nim obecność i rozpoznawalność uczelni w sieci. Celem tego rankingu jest promowanie otwartego dostępu do informacji (w tym do publikacji naukowych) oraz zachęcanie uczelni i naukowców do tego, aby ich obecność w sieci odzwierciedlała stan faktyczny tego, czym się zajmują. Ranking Webometrics jest inicjatywą Cybermetrics Lab, grupy badawczej należącej do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Rada Najwyższa Badań Naukowych, CSIC), które jest największą publiczną jednostką badawczą w Hiszpanii. W ostatniej edycji tego rankingu (styczeń 2021) Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 1095 miejscu na świecie i 16 miejscu w Polsce. W poprzedniej edycji było to miejsce 2037 na świecie i 35 w Polsce.

http://www.webometrics.info/en

Ranking SCImago

Ranking SCImago to zestawienie uniwersytetów, instytucji akademickich czy firm prywatnych zajmujących się badaniami. Dane, na podstawie których dokonywana jest klasyfikacja, pochodzą przede wszystkim z bazy Scopus. W rankingu uwzględnia się 3 grupy wskaźników: wyniki badawcze (50%), innowacyjność (30%) oraz  wpływ społeczny instytucji (20%). W edycji 2021 uwzględniono 4126 uczelni, w tym 68 uczelni polskich. Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 689 miejscu na świecie i na 19 miejscu w kraju.

https://www.scimagoir.com/

 

Zmieniono
02-04-2021 - 14:39