Treść

ActiveD2–Active Double Degree Wdrożenie modelu studiów wspólnych opartego na aktywnych metodach kształcenia i uczenia się

Projekt realizowany z programu NAWA Partnerstwa Strategiczne w partnerstwie między narodowym z National Institute of Science and Technology of Lyon (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon), UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO), UNIVERSITY OF A CORUÑA (UDC) i ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE IN&MA.

Priorytetem uczelni w zakresie umiędzynarodowienia jest zwiększenie liczby obcokrajowców studiujących na kierunkach obcojęzycznych IFE PŁ i podniesienie statystyk zagranicznej wymiany akademickiej. Priorytetowymi kierunkami internacjonalizacji jest m.in. Francja i Hiszpania z uwagi na dotychczasowy poziom współpracy z uczelniami z tych krajów, ich potencjał w zakresie realizacji programów podwójnego dyplomu i popularność PŁ jako destynacji edukacyjnej dla tamtejszych studentów.

Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe, innowacyjne ścieżki kształcenia - programy podwójnego dyplomu i wymiany studenckiej. Porozumienia o podwójnym dyplomie, wypracowane wspólnie z INSA Lyon, UVIGO i UDC, uzupełnią nowoczesne narzędzia i aktywne metody kształcenia i uczenia się oraz system zarządzania jakością. Dla programu mobilności średnio i krótkookresowych z kolei, PŁ i INEMA opracują mechanizmy nadawania kwalifikacji cząstkowych. Działania uzupełnią podręczniki dobrych praktyk - modelowe wytyczne w zakresie przygotowania i wdrożenia tego typu rozwiązań. Studenci z uczelni z konsorcjum wezmą udział w programach podwójnego dyplomu i nowych modeli wymiany. Nauczyciele z wybranych jednostek natomiast będą uczestniczyć w szkoleniu z coachingu akademickiego. Projekt odpowiada na potrzeby związane z realizacją Strategii Rozwoju PŁ 2020-2025 w zakresie internacjonalizacji.

Active D2 to projekt realizowany od 1.07.2002 do 30.06.2024

Budżet projektu wynosi 1 758 382,80 zł

logo

 

Zmieniono
21-11-2022 - 07:56

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.