Treść

Jeśli Jednostka PŁ współpracuje z uczelnią zlokalizowaną w Kraju Partnerskim i chciałaby rozwijać współpracę poprzez mobilność studentów oraz pracowników, powinna zgłosić do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM propozycję włączenia wybranej uczelni do kolejnego wniosku składanego przez PŁ.

Na przełomie każdego roku, w okresie listopad – styczeń, Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM przygotowuje kolejny wniosek Politechniki Łódzkiej dotyczący wymiany akademickiej pracowników i studentów z Krajami Partnerskimi do konkursu w ramach Programu Erasmus+ (Akcja1).

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Projekty i programy Międzynarodowe.

Zmieniono
22-06-2020 - 11:41